Úvod / Občanské sdružení / Aktivity / Kalendář / Revitalizace městského parku

Revitalizace městského parku

Starší projekt, na který se nyní našla dotace. Způsob představení projektu nemohl být horší, občanům byl sdělen počet kácených stromů a výše dotace. Za této situace občanské sdružení Zdravý Rožnov urgovalo veřejné projednání a sešlo se s autorkou projektu, která nám vysvětlila celou koncepci. Cílem projektu je odclonit park od okolní dopravy (keřové pásmo po hranicích parku), prodloužit životnost nejstarším stromům kácením mladších kusů, čímž by se v jádrových částech park blížil anglickému typu.

Kácení je podle autorky nutné kvůli nevhodnému podloží - v parku je jen 50cm půdního profilu a stromy prosychají kvůli nedostatku živin. Kromě kácení má dojít k odbornému ošetření stromů. Celý projekt pak počítá s možností zapojit do parku v budoucnu řeku, pokud se na druhém břehu podaří vysadit stromořadí. Existuje i projekt na odstranění asfaltových cest, vybudování nového mobiliáře a hřišť, nyní bez financování. Zdravý Rožnov se bude účastnit řízení o kácení dřevin a veřejného projednání.

Kauza Revitalizace parku

ze dne
V roce 2014 jsem napsala kratičký článek s názvem „Budou v parku lítat třísky?“ kde jsem mimo jiné psala: „sama jsem zalapala po dechu. Opakovaně jsme žádali odbor správy majetku o veřejné projednání. V...
ze dne
Představení a veřejné projednání revitalizace městského parku proběhlo dne 8. října 2015 od 16.00 do 18.00 v hudebním altánku v městském parku. Zápis za OS Zdravý Rožnov pořídil a zpracoval Tomáš Hofman. Zápis je pouze...
ze dne
Dokladem hluboce podceněné komunikace s veřejností bylo letošní představení „revitalizace městského parku“ místostarostou Mikuškem. Protože nám poskytl jen informaci o počtu kácených dřevin (která zahrnovala i pařezy a...
ze dne
Na zastupitelstvu byli občané informováni o chystané revitalizaci městského parku. Způsob představení projektu nemohl být horší (počet kácených dřevin a částka získaná na projekt) a nastartoval vlnu podnětů našemu...