O spolku

Zapsaný spolek Zdravý Rožnov vznikl jako otevřené sdružení lidí, kteří se nadchli myšlenkami obsaženými v mezinárodním projektu Zdravá města Světové zdravotnické organizace (WHO), a vzali si za cíl prosazovat tyto myšlenky v našem městě, s cílem oficiálního přistoupení Rožnova k tomuto projektu.

Od 26. října 2004 byl Rožnov členem Národní sítě Zdravých měst ČR (NZSM) jako přidružený člen zejména díky aktivitě našeho sdružení. 18. dubna 2006 pak zastupitelstvo města schválilo přistoupení Rožnova p. R. do NSZM jako řádného člena. Dne 11. září 2007 pak zastupitelstvo města zrušilo své usnesení ze dne 18. dubna 2006, kterým schválilo řádné členství města Rožnova pod Radhoštěm v NZSM (tedy zrušilo členství). Počátkem března 2017 se stalo město opět členem NSZM, tentokrát však již i se zavedením navazující agendy.

Hlavní cíle

Podle stanov spolku jsou hlavními cíli ochrana přírody a krajiny, zapojování veřejnosti k účasti na veřejném dění v obci a regionu, propracovat a realizovat myšlenky obsažené v projektu Zdravá města vyhlášeného Světovou zdravotnickou organizací WHO, práce se sociálně potřebnými skupinami obyvatel.

Naše členská základna

Spolek má od svého počátku mezi 20 a 30 členy, jejichž věkové rozpětí je od dvaceti do téměř osmdesáti let. Tvoříme bohaté spektrum i co se týče vzdělání či stranické náklonosti.

Pět našich členů bylo zvoleno ve volebním období 2002 - 2006 do zastupitelstva města z toho dva členové rady města. Od té doby se naši členové pohybují také v politice jako nezávislí kandidáti. Naši členové jsou také aktivně zapojení do činnosti komisí rady a výborů zastupitelstva města.

Ve volebním období 2006–2010 jsme měli v městském zastupitelstvu tři členy.

Ve volebním období 2010–2014 máme v městském zastupitelstvu dva členy.

Ve volebním odbobí 2014–2018 máme v městském zastupitelstvu čtyři zástupce (tři členy a jednoho nečlena) a jako jeden z účastníků koalice jsme obsadili i pozici první místostarostky.

Základ našeho spolku se sešel již v občanském sdružení Koalice za přírodu Beskyd, jehož hlavní činností bylo a je zabránit OKD Ostrava v těžbě uhlí u Frenštátu pod Radhoštěm. V rámci tohoto sdružení bylo uspořádáno mnoho akcí, lze například jmenovat putovní výstavu o těžbě uhlí a následcích důlní činnosti na Ostravsku (více než 24 měst v ČR), velké Předvolební fórum s kandidáty hlavních politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma: Těžba uhlí v Beskydech, publikační činnost, atd.

Výkonná rada

Podle našich stanov reprezentují spolku členové výkonné rady, nebo radou pověření členové. Je pětičlenná a volí ji svou většinou valná hromada sdružení na dobu tří let.

 • Aneta Valasová (předsedkyně)
 • Marek Tretera
 • Ivan Lukáš
 • Jarmila Mikulášková
 • Kristýna Kosová

Dozorčí rada

kontroluje jak jsou vykonávána rozhodnutí valné hromady a dohlíží na hospodaření spolku. Dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku. Dle stanov je tří až pětičlenná.

 • Tomáš Hofman (předseda dozorčí rady)
 • Petr Telčer
 • Ludmila Husková

Členové

 • Jaroslav Baier
 • Inge Doubravová
 • Tomáš Hofman
 • Ludmila Husková
 • Kristýna Kosová
 • Vlasta Křeménková
 • Alena Kudláková
 • Ivan Lukáš
 • Jarmila Mikulášková
 • Petr Telčer
 • Aneta Valasová
 • Veronika Fusková Valasová
 • Jitka Wolfová
 • Anna Borová
 • Marek Tretera