Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Budou v parku lítat třísky?

Budou v parku lítat třísky?

Kristýna KosováDokladem hluboce podceněné komunikace s veřejností bylo letošní představení „revitalizace městského parku“ místostarostou Mikuškem. Protože nám poskytl jen informaci o počtu kácených dřevin (která zahrnovala i pařezy a křoviny) a nákladech na projekt, vyděsila se řada Rožnovanů a nastala mírná panika. Vůbec se nedivím, sama jsem zalapala po dechu.

Opakovaně jsme žádali odbor správy majetku o veřejné projednání a to nám bylo opakovaně přislíbeno, až bude projekt aktualizován. V mezičase jsme o vysvětlení projektu požádali jeho autorku. Navrhovaný projekt řeší dva základní problémy – prvním je oddělení parku od okolních komunikací, což je řešeno dosazením keřů, aby se park odhlučnil. Druhým je špatný zdravotní stav řady stromů, který je podle všeho způsoben tím, že náš park je v tuto chvíli příliš hustý vzhledem k malému půdnímu profilu, a stromům pak chybí živiny.

Opravdu doufáme, že veřejné projednání revitalizace bude důkladné a přinese odpovědi na všechny vaše otázky. Pro nás je nyní hlavní otázkou, proč do parku radnice průběžně neinvestuje menší částky na odbornou údržbu dřevin a dává přednost radikálním a dražším zásahům jednou za desítky let. Kdyby byl udržovaný park prioritou města viditelnou i v rozpočtu, mohli jsme si všichni ušetřit nyní asi nevyhnutelné rozsáhlé kácení a bouři veřejné nevole.

Kristýna Kosová

Komiks k revitalizaci parku