Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Obnova zeleně v městském parku

Obnova zeleně v městském parku

Kristýna KosováV roce 2014 jsem napsala kratičký článek s názvem „Budou v parku lítat třísky?
kde jsem mimo jiné psala: „sama jsem zalapala po dechu. Opakovaně jsme žádali odbor správy majetku o veřejné projednání. V mezičase jsme o vysvětlení projektu požádali jeho autorku. Navrhovaný projekt řeší dva základní problémy – prvním je oddělení parku od okolních komunikací, což je řešeno dosazením keřů, aby se park odhlučnil. Druhým je špatný zdravotní stav řady stromů. Pro nás je nyní hlavní otázkou, proč do parku radnice průběžně neinvestuje menší částky na odbornou údržbu dřevin a dává přednost radikálním a dražším zásahům jednou za desítky let. Kdyby byl udržovaný park prioritou města viditelnou i v rozpočtu, mohli jsme si všichni ušetřit nyní asi nevyhnutelné rozsáhlé kácení a bouři veřejné nevole.“

V roce 2016 jsem v radě hlasovala pro vypsání veřejné zakázky na revitalizaci městského parku (kvůli odvolání v soutěži v minulosti zrušenou).
Městský park stál dlouho stranou zájmu a investovalo se v něm vlastně jen do dvou věcí – cyklostezky a obnovy centrální lipové aleje. Je to vidět a park bohužel výchovný zásah potřebuje, ten sebou nese i probírky stromů a kácení, což bude vždycky citlivé. Raději bych jej tedy rozložila do více let, ale dotace to neumožňuje. Aby se podobné radikální a náročné zásahy nemusely v budoucnu opakovat, má město od tohoto roku zahradníka, který se bude starat o postupnou výchovu parku v budoucnu a žádný velký revitalizační projekt by snad neměl být znova nutný, pokud tato pozice zůstane zachována. 

V Rožnovském parku je inventarizováno 3 286 kusů dřevin. V rámci revitalizace jsou perspektivní starší a vzrostlejší stromy navrženy k ošetření různým způsobem, tak aby mohly být v parku ponechány po další desetiletí, o jejich další údržbu se v budoucnu má průběžně starat zahradník. Dále jsou navrženy probírky – buď ze zdravotních důvodů (strom už nelze zachránit) nebo z důvodů výchovných (nedostatečnou péčí v minulosti došlo k přílišnému zarostení a je třeba vybrat perspektivnější kusy a slabší odstranit). V některých případech jsme se rozhodli ze stromů, které už nelze zachránit, ponechat alespoň torza. V neposlední řadě se v projektu vysazují keřové pásy, aby se zmírnil hluk z přilehlých komunikací.

Dobrou zprávou je, že jsme našli i shodu s Povodím Moravy a připravujeme koncepci výsadeb na druhém břehu Bečvy (na Nábřeží Dukelských hrdinů), díky tomu se v budoucnu řeka stane součástí parku a hluk ze silnice I/35 bude odstíněn již za řekou.

K ošetření je navrženo asi 950 stromů, ošetření spočívá v bezpečnostních řezech, v redukci koruny, ve zdravotních řezech, ve výchovných řezech. Cílem je prodloužit životnost stromů. Na 63 stromech pak budou umístěny vazby, kterými řešíme bezpečnostní rizika, na něž už nestačí jen ořez koruny, ale umožní nám zachovat cenný strom. To je podle mého ta nejdůležitější část celého projektu – ošetření dřevin, aby mohly dále růst a park byl bezpečný.

Ke kácení je navrženo 526 ks dřevin (do projektu ale nyní zapracováváme změny, které zveřejníme poté, co budou akceptovány, celkové množství kácených dřevin by pak mělo být nižší), z toho 139 do průměru 20cm u pařezu, 98 do průměru 30cm u pařezu, 141 do průměru 40cm u pařezu, 78 do průměru 50cm u pařezu, 37 do průměru 60cm u pařezu, 9 do průměru 70cm u pařezu, 10 do průměru 80cm u pařezu, 9 do průměru 90cm u pařezu,  2 do průmětu 100cm u pařezu a 3 o průměru nad 100cm u pařezu. 

Jako číslo se to zdá dost, ale kácené stromy jsou rozptýleny po celém parku, nejedná se o žádné plošné kácení, ale o zdravotní a výchovnou probírku. V posledních dnech jsme park znovu procházeli a aktualizovali si seznamy a zdravotní stavy dřevin.

Výsadby čítají pouze 120 dřevin a 100 křovin, což odpovídá výchovnému zásahu.

Do projektu samotného se zapracovalo několik důležitých principů – zaprvé byla přidána opatření na podporu biodiverzity. V parku zůstanou některé stromy alespoň jako torza a budou se přirozeně rozpadat, jak můžete vidět třeba ve Velké Británii. Vznikne asi 20 torz, několik broukovišť, budky a krmítka pro ptáky, opatření pro ochranu netopýrů.

Dále se na projektu revitalizace se bude přímo podílet i odborný dozor a také již zmíněný městský zahradník, takže firma, která zakázku vyhraje a bude provádět, bude pod intenzivním dozorem.

Kde se obyvatelé Rožnova mohou s projektem seznámit?

Můj první článek před dvěma lety vyšel v našem zpravodaji a roznesli jsme ho do všech schránek, na jaře tohoto roku jsme do altánku v parku svolali veřejné projednání projektu, byla z něj natočená reportáž a zveřejněn je i celý projekt, a na září je naplánovaná komentovaná procházka (7. 9. v 15:30 sraz u altánku). Koncem srpna se ještě objeví informační kampaň přímo v parku, kterou právě připravujeme a která bude zvát i na komentovanou procházku.

Za zásadní část projektu považuji ošetření dřevin, kterým pozdě a složitě doháníme dluh, kterého jsme se na parku dopustili, co šlo kdysi vyřešit zahradnickými nůžkami za minutu, potřebuje dnes pilu a hodinu času, mnoho z těchto zásahů už nesnese odkladu a město by se do nich muselo pustit i bez dotace na obnovu zeleně.

Kristýna Kosová