Kaufland

Ve věci plánovaného hypermarketu na Meziříčské ulici vydal stavební úřad územní rozhodnutí, po odvolání účastníků řízení pak krajský úřad rozhodnutí doplnil o některé podmínky. V současné době je celé toto rozhodnutí napadeno správní žalobou, o které bude rozhodovat správní soud. Žalobu podalo občanské sdružení Zdravý Rožnov ve spolupráci se společností Frank Bold (dříve Ekologický právní servis).

Na stavbu zatím nebylo zahájeno stavební řízení, na pozemcích je však povolená demolice, takže k odstranění stávajícího areálu ČSAD může dojít kdykoliv. V areálu byl také letos vybudován odlučovač ropných látek pro autobusové nádraží, jedná se o podzemí stavbu.

Související články

ze dne
Za OD Kaufland dopravně oddělený od obytné zástavby (aby auta nejezdila přes Meziříčskou ulici – součást obytné zóny) Město Rožnov pod Radhoštěm chce na svém listopadovém zastupitelstvu schválit odprodej pozemků na...
ze dne
Dne 27. 5. 2020 byla před Krajským soudem v Ostravě (pobočka v Olomouci) zamítnuta žaloba na rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci výstavby OD Kaufland. Věc se vrátila před senát Krajského soudu po rozsudku...
ze dne
V úterý 26. července 2018 rozhodl Krajský soud v Ostravě o zrušení platnosti územního rozhodnutí OD Kaufland vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje. Ve stejné věci již jednou rozhodl v roce 2016 stejně, tedy že...
ze dne
Během podzimu 2016 a jara 2017 se uskutečnilo z podnětu zástupců společnosti Kaufland několik jednání mezi nimi a statutárními zástupci spolku Zdravý Rožnov, kteří se při těchto jednáních snažili zmírnit dopady případné...
ze dne
Rok 2005 Už je tomu více jak 13 let, kdy začaly na veřejnost skrze regionální tisk prosakovat první informace o připravované stavbě OD Kaufland na místě tehdy ještě stojících autobusových garáží a dílen....