Úvod / Občanské sdružení / Hrozí městskému parku zničení?

Hrozí městskému parku zničení?

Na zastupitelstvu byli občané informováni o chystané revitalizaci městského parku. Způsob představení projektu nemohl být horší (počet kácených dřevin a částka získaná na projekt) a nastartoval vlnu podnětů našemu sdružení, abychom „zachránili park“. K celému problému se snažíme přistupvat velmi zodpovědně a konzultujeme revitalizaci s různými odborníky, až budeme mít k dispozici všechna vyjádření, rádi se o ně podělíme.

V tuto chvíli lze říci toto. Projekt je připraven již delší dobu a nyní se na něj získaly peníze. Nyní jsou ještě zapracovávány změny kvůli pádu některých stromů v tomto roce a kvůli výsledkům biologických hodnocení, určitě nás ale čeká projednání projektu s veřejností.

V rámci projektu jde autorům o toto: Předně odclonit park od ruchu z dopravy – k tomu je po obvodu parku plánováno keřové pásmo, hluk je opravdu citelný a jiné řešení není možné. Dále výrazněji prodloužit životnost nejstarším stromům, toho lze dosáhnout v některých místech jen vykácením mladších kusů z okolí. Právě toto je nejcitlivější bod projektu, kdy se pouštíme do nepříjemné volby, ve které musí být některé stromy pokáceny, aby jiné mohly lépe růst. Kácení je zdůvodněno zhoršeným stavem stromů v důsledku nevhodného podloží, park je situován v bývalém řečišti, půdní profil má jen 50cm, následují štěrkopísky, což není ideální, stromům chybí živiny. Kromě kácení dojde k odborným ořezům, které provede arborista, tedy odborník. Celý projekt má ještě jednu skrytou rovinu – je vyprojektováno i odstranění asfaltových cest a cestiček, vybudování mlatových, osazení novým mobiliářem (lavičky, koše, lampy), vybudování mostků, hřišť apd. – toto nelze nyní financovat, proto se o této vrstvě projektu nyní nemluví.

Kvůli citlivosti problému se opravdu snažíme získat co nejvíc informací, protože i nás představení revitalizace panem místostarostou velmi zaskočilo, a určitě se s vámi uvidíme na veřejném projednání, případně na debatě organizované naším sdružením.