Úvod / Občanské sdružení / Aktivity / Kalendář / Protipovodňová ochrana na Tyršově nábřeží

Protipovodňová ochrana na Tyršově nábřeží

Stavební řízení pro tento projekt bylo vedeno vodoprávním úřadem, jeho kladné rozhodnutí v minulosti napadlo odvoláním jak občanské sdružení Zdravý Rožnov, tak sousedé. V tuto chvíli má stavba nové stavební rozhodnutí, ale podle vyjádření Povodí Moravy nelze předpokládat, že by se na ni našly peníze. Povodí Moravy staví tyto stavby pouze z dotací a ty budou v dalším období vypisovány na jiný typ protipovodňových ochran.

S ohledem na praktickou nemožnost výstavby podalo občanské sdružení Zdravý Rožnov nové odvolání, protože stavební povolení blokuje na Tyršově nábřeží možnost investovat například do údržby stromů, s odvoláním jsme ale neuspěli. Městský úřad v této chvíli spolupracuje s osadním výborem Jižního města na alternativních protipovodňových opatřeních, které by byly řešeny pravděpodobně spíše na hranici pozemků místních obyvatel. 

Související články

ze dne
Příběh protipovodňové zdi na Rožnovské Bečvě se mísí s příběhem evoluce občana v zastupitele. Na začátku viselo na nábřeží oznámení o prodloužené platnosti územního. Následovaly petice, veřejná projednání, výstavy,...
ze dne
Město na posledním zastupitelstvu odstoupilo od projektu protipovodňové ochrany na Rožnovské Bečvě v podobě betonových zdí od mostu do centra k Zuberskému splavu. Hlavní důvody byly následující – projekt byl...
ze dne
Občanské sdružení Zdravý Rožnov nominovalo lípu z Tyršova nábřeží do ankety „Strom roku 2014“, pořádané každoročně Nadací Partnerství. Naše kandidátka získala titul „Strom hrdina“ určený stromům, „které čelí nepříznivým...
ze dne
Kdo by měl chuť a čas se do akce zapojit, kontaktujte mě (Kristýna Kosová - mailem: krikos@email.cz, telefonem: 604 607 247, nebo na adrese Chodská 1259, Rožnov). Budete si moci vybrat svůj strom a začít tvořit. Kdo by...