Úvod / Občanské sdružení / Aktivity / Obnova sadu pod Hradiskem

Obnova sadu pod Hradiskem

Místo

Sad pod kopcem Hradisko při západním okraji katastru Rožnova pod Radhoštěm je místo, které kromě nemnoha místních obyvatel (především z Bučisek a Jižního města) zná málokdo. Na konci panelové cesty je na jedné straně vodárna a na druhé straně je sad o rozloze přibližně půl hektaru s několika desítkami (83 původně však 90) starých ovocných stromů, možná že krajových odrůd. Nejen tyto stromy, ale ani plocha sadu nebyla už několik desítek let udržována a tak postupně divoce zarůstala výmladky původních stromů a náletovými dřevinami.

Ty se zpočátku soustřeďovaly na obvodu sadu okolo původního oplocení. Z oplotu zbylo jen torzo a z náletových stromků byly po mnoha letech vzrostlé stromy, jejichž semena nacházela místo k životu uvnitř sadu. Ze sousedního jehličnatého lesa se několik stromů objevilo i uvnitř sadu.

Především v severozápadním, jihozápadním a jihovýchodním cípu se prostor za léta změnil v hustě porostlou džungli, která místy až znemožňovala volný pohyb. Z chatky v jihovýchodním rohu (kde byl i původní vstup) zůstaly pouze betonové základy a několik ohořelých a rozpadajících se prken. Plocha patří spolu s navazujícím pozemkem společnosti Lesy ČR, jejichž hospodářský plán počítá se zalesněním.

Myšlenka

V posledních etech se omezila činnost spolku Zdravý Rožnov a tak jsme hledali nové možnosti, jak udělat něco zajímavého a užitečného, co by bylo v souladu s tím co považujeme za důležité. Jedna z myšlenek byla i obnova tohoto zanedbaného sadu. Již z počátku bylo jasné, že to nebude malý projekt, už jen kvůli ploše, počtu stromů i celkovém stavu území. Postupně jsme tak začali mapovat co se kde nachází, v jakém jsou stromy stavu a co bude potřeba pokácet a vyřezat. Spolu s tím jsme také začali jednat s LČR o tom, že bychom chtěli tento prostor dobrovolnicky upravit zpět na sad, který budeme nadále udržovat a rozvíjet a který bude veřejně přístupný.

Našli jsme také odborníky, kteří mají s obnovou starých sadů zkušenosti a se kterými jsme sepsali projektovou dokumentaci. Některé staré stromy je možné po prořezání ponechat a doplnit je výsadbou nových stromů.Dále pak chceme doplnit řadu prvků pro podporu biodiverzity a pochopitelně také mobiliáře. Postupně tak myšlenka obnovy dostala poměrně jasné obrysy. Smyslem tedy je vytvořit přírodě blízký, veřejně přístupný ovocný sad na úpatí kopce Hradisko z něhož budou mít užitek a radost nejen dobrovolníci pracující na jeho obnově, ale také každý, kdo na toto místo zavítá.

Lidé

Sebevznešenější myšlenky josu bez těch, kdo se jimi řídí, mrtvé podobně jako mnohé ze stromů, které bez péče zahynuly. Proto kromě několika nadšenců z našich vlastních řad pomalu budujeme komunitu dobrovolníků, kterým jsou naše myšlenky sympatické a kteří (když mohou) jsou ochotni dvakrát do měsíce přijít pomoci a postupně společnými silami měnit tuto zdivočinu v příjemný, otevřený a užitečný prostor.

Přidat se může kdokoliv, kdo dokáže dojít na místo a nebojí se celodenní fyzické práce pod širým nebem (neboť zatím neexistuje žádný přístřešek ani jiná podobná infrastruktura). Postupně se k nám přidává stále více lidí a všem jim patří velký dík za neustále se zvětšující množství vykonané práce. Kromě díků vám můžeme nabídnout jen trochu jídla, pocitu z dobře viditelné odvedené práce a až se dílo podaří tak radosti ze sadu samotného.

Akce

S mapováním stavu jsme začali v létě roku 2016 a již začátkem podzimu jsme začali pracovat na odstranění zbytků starého plotu z celého obvodu sadu. Spolu s tím jsme provedli alespoň částečnou sklizeň ovoce. Současně s tím vznikal projekt, který podrobně popisuje všechny potřebné kroky a dává jasnou představu o finálním stavu území. Po dokončení těchto přípravných prací jsme začali na konci roku 2016 a na začátku roku 2017 systematicky pracovat na odstraňování náletových dřevin od severovýchodního k jihozápadnímu rohu s čímž jsme pokračovali i během jara. Po vynucené pauze (kvůli hnízdícímu ptactvu) jsme provedli první sečení trávy a její hrabání včetně větviček a stařiny. Z vyřezané dřevní hmoty vznikl na východní části obvodu proplétaný plot. Na podzim a v zimě jsme opět pokračovali ve výřezu náletových dřevin nejen po obvodě ale i uvnitř sadu a likvidaci této dřevní hmoty. Větší větve máme v ploše uloženy pro použití na budování zimovišť a hnízdišť pro obojživelníky. Na jaře roku 2018 jsme dokončili úklid sadu od vyřezaných dřevin a dnes je sad snadno prostupný a připravený na další letní sečení (tentokrát již v celé ploše) a na ořezy ovocných stromů.

Chci pomoci!

Samozřejmě jste zváni a je lhostejno, zda máte či nemáte zkušenosti s takovou prací, důležitá je chuť zúčastnit se a pomoci ať již fyzicky na místě, zapůjčením nástrojů, nebo třeba finančním darem spolku, ze kterého pak platíme potřebné výdaje (nástroje, ochranné pomůcky, občerstvení, pronájem techniky, apod.). To vše nám výrazně pomůže při realizaci celého projektu. Pomoc lze však i tím, že o tomto projektu řeknete ostatním.

Děkujeme!

Organizační tým děkuje všem, kteří se obnovy sadu pod Hradiskem jakýmkoliv způsobem zúčastnili, nebo ještě zúčastní, velice si vaší pomoci vážíme. Bez vás bychom to nedokázali!