Úvod / Clanek / Petice za OD Kaufland dopravně oddělený od obytné zástavby

Petice za OD Kaufland dopravně oddělený od obytné zástavby

Za OD Kaufland dopravně oddělený od obytné zástavby (aby auta nejezdila přes Meziříčskou ulici – součást obytné zóny)

Město Rožnov pod Radhoštěm chce na svém listopadovém zastupitelstvu schválit odprodej pozemků na ulici Meziříčská a prodloužení smlouvy o sjezdu k budoucímu OD Kaufland z pozemků města 3601/1 a 3601/21, jedná se o místní komunikaci ul. Meziříčská.

Jako občané s těmito kroky nesouhlasíme. Důvodem k tomuto nesouhlasu je zhoršení životního prostředí a celkové dopravní situace, k němuž v dané oblasti Jižního města dojde, a to skokovým nárůstem dopravy související s provozem obchodního domu Kaufland. Své tvrzení opíráme i o článek vydaný ve Spektru Rožnovska ze dne 28. 8. 2020. Pan místostarosta Kučera se zde vyjadřuje k dopravě v Rožnově. V úvodu hovoří o tom, že posledních téměř 10  let došlo v Rožnově k navýšení hustoty automobilové dopravy o více než 30 %. Radnice prý nechce problémům  spojených s dopravou nečinně přihlížet, a proto zpracovává za 800 tis. Kč  plán udržitelné mobility.

Proti tomuto jde však krok, kdy chce město na svém zastupitelstvu schválit odprodej pozemků společnosti Kaufland a prodloužit smlouvu o povolení sjezdů z ulice Meziříčské (místní komunikace, která je součástí obytné zóny) na pozemky OD Kaufland. Město trápí na jedné straně skokový nárůst vozidel, na straně druhé pak dělá kroky, které k nárůstu vozidel ve městě vedou. Pan místostarosta Kučera v uvedeném článku ve Spektru také hovoří o tom, že nejvíce zatížená je páteřní komunikace I/35, Meziříčská ulice, vjezd od Valmezu, Meziříčská u autobusového nádraží – 17233 aut/den. Schválením smluv pro OD Kaufland dojde k dalšímu nárůstu dopravy na této jedné z nejvíce zatížených lokalit v Rožnově.   

Nesouhlasíme s odprodejem a prodloužením smluv pro OD Kaufland:

  • žádáme zastupitele města, aby se postavili za své občany a jejich právo na příznivé životní prostředí
  • žádáme o dopravní napojení OD Kaufland z hlavní komunikace tak, aby auta a zásobování nezajížděla do obytné zástavby
  • nesouhlasíme s využitím místní komunikace Meziříčská k dopravnímu napojení OD Kaufland a žádáme zastupitele města, aby nedali souhlas k odprodeji pozemků na této ulici.

Podpesat petici online

Štítky: