Úvod / Občanské sdružení / Vývoj kauzy Kaufland

Vývoj kauzy Kaufland

Během podzimu 2016 a jara 2017 se uskutečnilo z podnětu zástupců společnosti Kaufland několik jednání mezi nimi a statutárními zástupci spolku Zdravý Rožnov, kteří se při těchto jednáních snažili zmírnit dopady případné stavby a předpokládaného budoucího provozu obchodního domu Kaufland na obyvatele Jižního města.

Některé ústupky zástupců Kauflandu však převážily pro Zdravý Rožnov a obyvatele bydlící v okolí zamýšleného OD nepřijatelné požadavky z jejich strany, proto bylo další jednání ukončeno.

Po konzultacích s rožnovskými obchodníky a občany Jižního města bylo výkonnou radou spolku Zdravý Rožnov rozhodnuto podat žalobu o zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o umístění stavby obchodního domu Kaufland a současně žádost o přiznání odkladného účinku. V tento okamžik čekáme na rozhodnutí soudu v této věci.

10. srpna 2017

Datovou schránkou od krajského soudu v Ostravě nám přišlo usnesení, ve kterém soud přiznal odkladný účinek naši žaloby proti rozhodnutí KÚZL o umístění Kauflandu.

21. srpna 2017

Štítky: