Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů
Milí čtenáři, je trochu ošemetné sestavit zpravodaj Sdružení nezávislých kandidátů (dále jen SNK) Zdravý Rožnov v situaci, kdy každý úspěch či neúspěch je výsledkem koaliční spolupráce, mnohých kompromisů a...
Tématické setkání s občany nad revitalizací městského parku proběhne tentokrát opět přímo v "terénu". Setkání proběhne u hudebního altánku v parku v 15:30 hodin! Budete mít možnost si projít park, prohlédnout...
V roce 2014 jsem napsala kratičký článek s názvem „Budou v parku lítat třísky?“ kde jsem mimo jiné psala: „sama jsem zalapala po dechu. Opakovaně jsme žádali odbor správy majetku o veřejné...
Osobní setkání občanů se zastupiteli za Zdravý Rožnov proběhne jako vždy první středu v měsíci tentokrát 1. června 2016 od 16 do 17 hodin v podkroví Městské knihovny.
Osobní setkání občanů se zastupiteli za Zdravý Rožnov proběhne jako vždy první středu v měsíci tentokrát 4. května 2015 od 16 do 17 hodin v podkroví Městské knihovny.
Interpelace na vedení města proběhne ve velké zasedací místnosti MěÚ na náměstí T. G. Masaryka v Rožnově pod Radhoštěm ve středu 27. dubna 2016 od 16 hodin.
Pozvánka na XII. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, konaného v úterý 19.4.2016 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm. Další podrobnosti jsou k nalezení na...

Stránky