Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / 2018 / Program 2018–2022 – Město v rovnováze

Program 2018–2022 – Město v rovnováze

 V čem chceme pokračovat

 • V dopravě a ve veřejném prostoru prosazovat někdy opomíjené pěší, cyklisty a kočárkisty
 • Iniciovat v rámci plánu udržitelné mobility diskusi o systému parkování, zejména na sídlištích, preferovat vybudování parkovacího domu namísto dalších parkovacích ploch v zeleni
 • Dotáhnout řešení parkování u autobusového a vlakového nádraží
 • Budovat další veřejná sportoviště
 • Dokončit projekt přístavby knihovny a kulturního centra a plně využít jejich potenciál
 • Dobudovat základní infrastrukturu (vodovod na Horních Pasekách, chodník v Tylovicích)
 • Zvýšit bezpečnost na silnicích (radary na kritických místech a nová zpomalovací opatření)
 • Podpořit posílení kapacit služeb pro seniory na území města
 • Posílit společenství a spolkový život prostřednictvím komunitních grantů
 • Informovat občany o záměrech města a zapojovat je do rozhodování o důležitých věcech (veřejné interpelace, ankety, diskusní setkání)
 • Funkčně ozeleňovat město a zajistit odbornou péči o zeleň
 • Zkvalitňovat veřejný prostor a myslet na všechny jeho funkce a uživatele

Co nového

 • Podporovat efektivní systém městské hromadné dopravy
 • Vybudovat důstojnou městskou tržnici u náměstí
 • Aktivně podporovat dostupnost lékařské péče ve městě
 • Rekonstruovat Bezručovu ulici tak, aby řešila vedle autodopravy i funkci důležité tepny pro pěší a cyklisty
 • Iniciovat vznik moderního územního plánu, který bude prostorovou vizí našeho města, propojenou se strategickým plánem
 • Co nejrychleji umožnit jednodušší on-line vyřizování běžných záležitostí
 • Zkvalitnit povrch cyklostezky a zvýšit její bezpečnost, připravit propojení cyklostezkami i do dalších směrů
 • Napomoci zlepšení vlakové dopravy do Valašského Meziříčí

Co nechceme

 • Kasino ve Společenském domě
 • Neregulovaný hazard
 • Nové hypermarkety v zastavěných zónách
 • Dopravní spojku přes Bučiský most na Vidče