Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / 2018 / Kandidáti 2018

Kandidáti 2018

Do říjnových voleb kandidují za Sdružení nezávislých kandidátů Zdravý Rožnov tito lidé:

Mgr. Kristýna Kosová1. Mgr. Kristýna Kosová (35 let), Koryčanské Paseky

Původně bohemistka a estetička, později předsedkyně spolku Zdravý Rožnov, kde se věnovala kauzám Kauflandu a protipovodňové zdi. Jako místostarostka se mimo jiné věnuje tématu architektury a urbanismu. Do práce jezdí většinou na kole a ve volném čase pomáhá s obnovou sadu pod Hradiskem.


Doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.2. Doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (42 let), 5. května

Přednáší kulturněhistorické předměty na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2014 je členem rady města. Byl spoluzakladatelem a koordinátorem sdružení Koalice za přírodu Beskyd, které v devadesátých letech aktivně vystupovalo proti záměru těžit uhlí pod Radhoštěm. Rád brázdí okolní kopce pěšky či na horském kole.


Tomáš Hofman3. Tomáš Hofman (36 let), 5. května

Softwarový vývojář a podnikatel, místopředseda spolku Zdravý Rožnov. Dlouhodobě sleduje řízení města a jeho způsoby komunikace s občany. Ve volném čase se věnuje historii, geocachingu a zahradničení.

 


Jarmila Mikulášková4. Jarmila Mikulášková (72 let), Dolní Paseky

Důchodkyně, emeritní ředitelka městské knihovny, s níž stále spolupracuje. Zakládající členka občanského sdružení Zdravý Rožnov (nyní zapsaného spolku). Jako členka městského zastupitelstva v letech 2002–2006 a 2010–2012 usilovala o zveřejňování záznamů ze zasedání ze zastupitelstva pro lepší informovanost občanů. Pracuje v radě seniorů.


Ing. Vít Matějka5. Ing. Vít Matějka (48 let), Jižní město

Pracuje jako programátor-analytik, vystudoval elektrotechnické inženýrství a ekonomiku a řízení průmyslu. Je rožnovským zastupitelem a členem Osadního výboru Jižní Město. Cestu vpřed vidí v aktivní účasti občanů na rozhodování o záležitostech města projevované jakoukoli pozitivní formou po celé volební období, nejen v den voleb.


Phh.Dr. Lenka Szczerba6. PhDr. Lenka Szczerba (32 let), Láz

Pracuje na personálním oddělení mezinárodní společnosti v Rožnově. Vystudovala učitelství jazyků na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Aktivně se věnuje sportu a podporuje zdravý životní styl.

 


Ing. Petr Telčer7. Ing. Petr Telčer (48 let), Dolní Paseky

Je technikem a programátorem. Spoluzakládající člen občanského sdružení (dnes spolku) Zdravý Rožnov, kde inicioval vydávání zpravodaje. Zájem o přírodu a ekologii i v každodenním životě doplňuje zájmem například o oblast sociální, takže v jednom z minulých období pracoval v sociální komisi při radě města. Je fandou Národní sítě Zdravých měst, která ukazuje cestu jak k větší transparentnosti, tak k po všech stránkách zdravému veřejnému prostoru.


RNDr. Ivan Lukáš8. RNDr. Ivan Lukáš (72 let), Zemědělská

Přírodovědec. Pracuje už 20 let v různých orgánech města – zastupitelstvu, jeho kontrolním výboru a v komisích rady města. Je členem spolku Zdravý Rožnov. Vyznává a propaguje zdravý životní styl.


Mgr. Pavla Vašenková9. Mgr. Pavla Vašenková (44 let), Letná

Speciální pedagog, učí na 1. stupni ZŠ Pod Skalkou. Hlavní zájem směřuje v sociální oblasti k podpoře zdravotně znevýhodněných občanů a seniorů. Podporuje budování veřejného prostoru na sídlištích pro všechny generace. Je sportovním fanouškem, ráda chodí do přírody, miluje práci s dětmi a mládeží a zajímá se o společenské dění ve městě a okolí..

 


Ing. Marek Cihlář10. Ing. Marek Cihlář (38 let), Tylovice

Technolog povrchových úprav, občanský aktivista, sportovní instruktor, zastánce cirkulární a sdílené ekonomiky, udržitelného rozvoje. Spatřuje aktivní zapojení občanů na správě a fungování města za klíčové k odpovědnému, smysluplnému rozvoji a  zvýšení kvality života občanů. Podílí se na organizaci Férové snídaně podporující lokální a fairtradové pěstitele.


Alena Kudláková11. Alena Kudláková (55 let), Záhumení

Pracuje jako oční optička. Má ráda přírodu, turistiku, cestování a kulturu. Pracuje ve výboru Valašského muzejního a národopisného spolku. Je členkou bytové komise při radě města.


Ing. Marek Tretera12. Ing. Marek Tretera (37 let), Dolní Paseky

Vedoucí servisní technik v oddělení zákaznické podpory. Aktivní sportovec atletického oddílu Rožnov, vášnivý cestovatel a sběratel zážitků a poznání. Po návratu ze zahraničí, kde žil a nabyl nové zkušenosti, se zájmem sleduje dění ve městě a zapojuje se do různých aktivit napříč spektrem pro zlepšení kvality života. Rád věnuje svůj čas neziskovým organizacím při různých dobrovolnických akcích a ochraně životního prostředí.


Michal Štverák13. Michal Štverák (22 let), Láz

Je studentem 4. ročníku teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zastává názor, že politici a jimi řízené instituce mají občanům pomáhat a ne jim být na obtíž. Rád přijme pozvání ke kávě a otevřeně debatuje o společenských tématech.


Mgr. Kateřina Ondrušková14. Mgr. Kateřina Ondrušková (42 let), Horní Paseky

Vzděláním ekolog, nyní poradce v oblasti zdraví. Zabývá se prevencí chorob, výživou organismu a zdravým životním stylem. Má zkušenosti s prací s dětmi a v neziskové ekologické organizaci. Mezi její koníčky patří zahradničení, drobné samozásobitelství, pobyt v přírodě a turistika. Je křesťanského vyznání a tradiční rodinu považuje za základní kámen zdravé společnosti.


Mgr. Miroslav Kubín15. Mgr. Miroslav Kubín (37 let), Jižní město

Pracuje jako zoolog a vodohospodář na Správě CHKO Beskydy. Je zaměřen na zadržování vody v krajině a zlepšování životních podmínek pro ryby v beskydských tocích. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání veřejnosti v oblasti životního prostředí. Pokračuje v doktorském studiu na katedře ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci.


Vlasta Křeménková16. Vlasta Křeménková (70 let), Záhumení

Dlouholetá členka spolku Zdravý Rožnov. Nyní je zaměstnána v obecně prospěšné společnosti Iskérka – Centrum pro podporu duševního zdraví jako pracovnice v sociálních službách. Dlouhodobě se účastní aktivit týkajících se zdraví, prevence a
uchovávání tradičních hodnot.

Jan Bittner17. Jan Bittner (23 let), Dolní Paseky

Je studentem 5. ročníku Fakulty architektury ČVUT v Praze se zaměřením na urbanismus, územní plánovaní a udržitelný rozvoj. Aktivně se věnuje zavádění inovací v oboru do praxe. Paralelně se studiem provozuje ateliér grafické tvorby. Ve volném čase se věnuje filozofii a vaří pivo.


Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.18. Mgr. Boris Rafailov, Ph.D. (37 let), Záhumení

Podílí se na realizaci několika projektů, jejichž cílem je restrukturalizace studijních programů a zajištění vrcholné kvality výuky na katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS Masarykovy univerzity v Brně. Během spolupráce s brněnským neziskovým sektorem vedl vybrané workshopy na středních školách, koordinoval práci dobrovolníků a spravoval chod knihovny jedné z brněnských neziskovek. Pracuje také jako analyticko-psychologický terapeut v soukromé praxi a rád rybaří.


Mgr. Blažena Vořechovská19. Mgr. Blařena Vořechovská (63 let), Koryčanské Paseky

Členka spolku Zdravý Rožnov a jeho dozorčí rady. Dlouholetá učitelka na 2. stupni ZŠ 5. května, zakladatelka Spolku na ochranu koček, nyní v důchodu.


Bc. Miroslav Štůrala20. Bc. Miroslav Štůrala (26 let), Láz

Vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Již několik let spolupracuje s redakcí sportu České televize. Zajímá se především o dopravu ve městě a místní sportoviště. Ve volném čase se věnuje zejména sportu, a to v různých podobách..


Mgr. Aneta Valasová21. Mgr. Aneta Valasová (33 let), Jižní Město

Je předsedkyní spolku Zdravý Rožnov, dlouhodobě se věnuje zapojování lidí do rozhodování a také ochraně životního prostředí. Je členkou komisí při radě města a také Osadního výboru Jižní Město. Kromě zdravého životního prostředí je podle ní zásadní vytváření zdravých a laskavých mezilidských vztahů.