Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / 2022 / Kandidáti pro komunální volby 2022

Kandidáti pro komunální volby 2022

1. Mgr. Kristýna Kosová

se jako aktuální místostarostka věnuje tématu kvalitního urbanismu, který by myslel na všechny skupiny obyvatel žijící ve městě. S tím souvisí i témata udržitelného rozvoje města, dále se věnuje kultuře a školství. Od počátku se zasazuje za projekt nové knihovny, která je nyní ve výstavbě. Byla předsedkyní spolku Zdravý Rožnov a kandidátku Zdravého Rožnova vede potřetí. Vystudovaná bohemistka a estetička si ke dvěma synům nepořídila auto, ale koloběžku a dětské sedátko. Udělat z Rožnova Valašskou Kodaň je jejím snem.


Ivan Lukáš2. RNDr. Ivan Lukáš

Přírodovědec. Pracuje od roku 1998 v orgánech města, nyní je členem rady města.
Je aktivní ve spolku Zdravý Rožnov. Vyznává zdravý životní styl, stále rekreačně sportuje. Už v devadesátých letech se podílel na záchraně borovic na náměstí a dosadbě nových stromů po obvodu.


Aneta Valasová3. Mgr. Aneta Valasová

Je předsedkyní spolku Zdravý Rožnov, dlouhodobě se věnuje zapojování lidí do rozhodování a také ochraně životního prostředí. Nezůstává u teorie, ale podílí se na obnově krajiny Beskyd brigádami nejen na Hradisku. Je členkou komisí při radě města a podporuje komunitní projekty.


Marek Tretera4. Ing. Marek Tretera

Pracuje jako manažer servisu a zákaznické podpory. Je členem, trenérem a koordinátorem atletického klubu. Velký význam přikládá zdravému a aktivnímu životním stylu, podpoře sportu dětí a mládeže a volnočasových aktivit. Pozitivní zkušenosti z pobytu v zahraničí se snaží předat dál.


Marek Cihlář5. Ing. Marek Cihlář

Technolog povrchových úprav, občanský aktivista, sportovní instruktor, zastánce cirkulární a sdílené ekonomiky, udržitelného rozvoje, aktuálně rozvíjející i aktivity u Bystřičky. Zajímá ho aktivní zapojení občanů na správě a fungování města a několik let se podílí na organizaci Férové snídaně.


Jan Bittner6. Ing. Arch. Jan Bittner

Je architektem a doktorandem a soustředí se na urbanismus, územní plánování a udržitelný rozvoj. Jan je zvědavý, jak se Rožnovu povede dostát svému Plánu udržitelné mobility.


Anna Telčerová7. Mgr. Anna Telčerová

Je speciální pedagog. Jako učitelka se podílí se na zapojování znevýhodněných dětí do společnosti. Ve volných chvílích cestovatelka.


Lukáš Vaněček8. Lukáš Vaněček

Manuální terapeut, turista, skialpinista, který si pro energii chodí do hor za každého počasí. Zajímá ho oblast zdravotní péče a utváření vhodného prostředí pro začínající podnikatele. Ten pes na úvodní fotce je jeho.


Jarmila Miklášková9. Jarmila Mikulášková

Důchodkyně, emeritní ředitelka městské knihovny, s níž stále spolupracuje. Zakládající členka spolku Zdravý Rožnov. Pracuje v radě seniorů a ráda by dotáhla stavbu Městské knihovny, Kulturního centra a Cyklošvestky.


Dalimil Frňka10. Dalimil Frnka

Pracuje jako manažer technického oddělení. Zajímá ho podpora podnikatelské sféry a přístupnost a údržba sportovišť.


Martin Hutyra11. Martin Hutyra

Provozuje Kolibu na Pasekách, na ostatní těžko zbývá čas, ale zajímá ho podpora turismu v regionu a hospodaření v Městských lesích, hlavně v souvislosti se zadržením vody v krajině. 


Alena Kudláková12. Alena Kudláková

Pracuje jako oční optička. Má ráda přírodu, turistiku a kulturu. Je členkou Valašského muzejního a národopisného spolku i bytové komise při radě města. 


Jitka Slezáková13. Mgr. Jitka Slezáková, Ph.D.

Poznatky a principy z víceoborového humanitního studia uplatňuje při neformálním vzdělávání dětí a mládeže – dříve jako muzejní pedagog, nyní v roli knihovnice. Baví ji to, ráda pomáhá. Třeba nacházet cestu ke kulturním hodnotám. Ve volném čase se s rodinou věnuje outdoorovým aktivitám.


Božena Zajícová14. Božena Zajícová

Dlouholetá pracovnice městské knihovny, po odchodu do důchodu pracuje jako dobrovolná knihovnice ve Vidči a připravuje programy pro tamní školku. Má ráda přírodu, miluje práci s dětmi i dospělými, zajímá se o kulturní a společenské dění ve městě a okolí a nevynechává divadelní zájezdy.


Marie Špůrková15. Marie Špůrková

Je masérka a venuje se péči o seniory. Ráda by přispěla pohledem ze sociální oblasti. Jezdí na bruslích, kole a skůtru, proto ji velmi zajímá cykloinfrastruktura. 


Milada Kosnarová16. RNDr. Milada Kosnarová

Jako potomka rožnovského rodu ji zajímá rozvoj celého města, zvláště pak obou částí městského parku s jezírkem a údržba městské zeleně. 


Magdaléna Okolo17. DiS. Magdalena Okolo

Pracuje v charitě a  má za sebou zkušenosti s péčí o zdravotně a mentálně postižené klienty i práci na ekofarmách. Aktuálně ji zajímá rozvoj dětských hřišť ve veřejném prostoru. 


Vlasta Křeménková18. Vlasta Křeménková

Dlouholetá členka spolku Zdravý Rožnov. Nyní je zaměstnána v obecně prospěšné společnosti Iskérka – Centrum pro podporu duševního zdraví jako pracovnice v sociálních službách. Dlouhodobě se účastní aktivit týkajících se zdraví, prevence a uchovávání tradičních hodnot.


Kateřina Dostálová

19. Mgr. Kateřina Dostálová

Je konzervátorkou v muzeu, mámou a turistkou. Když s námi kandidovala před pár lety, zajímalo ji třídění a svoz bioodpadu, což se nám povedlo. 


Jana Svobodová

20. Jana Svobodová

Pracuje ve státní správě, v minulosti byla členkou stavební komise při radě města. Zajímá se o životní prostředí, veřejný prostor a kulturu. Město vnímá jako organismus, jehož život by měl být zdravý, šťastný a vyvážený. Přála by si, aby město bylo vstřícné alternativám automobilové dopravy a overturismus nenarušil křehkost života Rožnova a jeho okolí.


Tomáš Hofman

21. Tomáš Hofman

Softwarový vývojář a podnikatel, místopředseda spolku Zdravý Rožnov. Ve volném čase se věnuje historii, geocachingu, zahradničení a obnově sadu na Hradisku.