Kontakt

Zastupitelé

foto Kristýny Kosové

foto Petra Kopeckého

Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka města (budova MěÚ, kancelář 221)
telefon: +420 571 661 105,
mobil: +420 734 169 111
kristyna.kosova@zdravyroznov.cz
kosova@roznov.cz

Doc. Mgr. Petr Kopecký, PhD
zastupitel
petr.kopecky@zdravyroznov.cz

foto Ivana Lukáše

 

RNDr. Ivan Lukáš
zastupitel, člen rady města
ivan.lukas@zdravyroznov.cz

 

Naše zastupitele můžete buď kontaktovat na uvedených emailových adresách, nebo na společné adrese zastupitele@zdravyroznov.cz.

Osobně se s nimi můžete setkat po předchozí dohodě s Ivanem Lukášem (ivan.lukas@zdravyroznov.cz).