Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Editorial Zpravodaje 2018

Editorial Zpravodaje 2018

Milí čtenáři, je trochu ošemetné sestavit zpravodaj Sdružení nezávislých kandidátů (dále jen SNK) Zdravý Rožnov v situaci, kdy každý úspěch či neúspěch je výsledkem koaliční spolupráce, mnohých kompromisů a shod, ale přirozeně i toho, na čem jsme se neshodli. Myslím si ale, že se nám leccos podařilo, v mnohém jsme se alespoň vydali správným směrem a spousta věcí trvá prostě dlouho. Trochu nás to trápí, ale v demokraticky řízeném městě to tak vlastně má být.

Jsme příznivci evoluce a počítáme s tím, že nastartované změny na úřadě budou přinášet ovoce i za několik let, ať už jde o otevřenější radnici, o které píše Petr Kopecký a Tomáš Hofman, o městského architekta, který má postupně kultivovat tvář Rožnova, nebo třeba o městského zahradníka a dů- slednější údržbu zeleně, o čemž píše Ivan Lukáš.

Jarka Mikulášková píše o přístavbě knihovny, což je taky trochu evoluce ze skladiště knih ke komunitnímu místu pro čtení, vzdělávání a setkávání, v minulosti bohužel už několikrát odložená. Já osobně mám radost z toho, že knihovna je konečně v prioritách města a jeho strategickém plánu, ale i z toho, že jsme její podobu vybírali transparentně a odborně v architektonické soutěži. Zpravodaj jsme sestavili z témat, která jsou pro nás důležitá, určitě se nedostalo na všechna, ale můžete se nás zeptat třeba na veřejných interpelacích vždy týden po zastupitelstvu. Nebo nám jednoduše napsat (podnety@zdravyroznov.cz).

A chtěla jsem Vás, milí čtenáři, poprosit i o zpětnou vazbu. Co se nám nepovedlo, co jsme nevysvětlili dobře, co Vás ve městě pořád trápí? Napište nám, ať to můžeme udělat líp nebo se znovu zamyslet. Pořád jde o naše město.

Příjemné čtení přeje Kristýna Kosová

Štítky: