Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / 2022 / Program pro město v rovnováze 2022

Program pro město v rovnováze 2022

Co chceme:

inspirativní školy - neobejdou se bez investic do školství - do vzdělání a rozvoje učitelů nebo do “pomáhajících” profesí, například psychologů

místo pro děti ve školkách - navýšení kapacity školek a snížení počtu dětí ve třídách

městskou mobilitu pro všechny - doplnit hromadnou dopravu a cyklostezky, autobusem a na kole bezpečně městem

živé a příjemné město - férově sdílené město pro mladé i starší, ženy i muže, kluky i holky, pro to je třeba ještě odstranit mnohé bariéry a připravit město na horká léta

pestrou kulturu ve městě pro zábavu i vzdělání, dostupný sport pro zdraví

Pár konkrétních nápadů pro lepší Rožnov:

budova bývalého Generálního ředitelství Tesly jako spolkový dům pro činnost seniorů, folklóru a dalších volnočasových aktivit

doplnění odpočinkové zóny okolo Bečvy o stezku na Hradisko

“obyvatelné” náměstí - pojďme si společně říct, jak by mohlo vypadat Masarykovo náměstí a připravit projekt na dobu, kdy nevydrží ani poslední vzrostlá borovice

Co jsme udělali:

přechod u knihovny, chodník Tylovice - Hážovice, revitalizace a veřejná přístupnost školních hřišť u Videčské a 5. května, oprava starého Téčka na nízkoprahové zařízení pro děcka, nové hřiště na Kramolišově a obnova hřiště ve vnitrobloku na 1, máji, bezbariérové školy a odborné učebny, WC v trafačce v parku, revitalizace zeleně na 1. máji a dosadby stromů na Meziříčské, třídění a svoz bioodpadu,oprava chodníků v parku

Na čem jsme pracovali:

úprava vlakového nádraží, tu provede Správa železnic, ale svými připomínkami jsme se zasadili o jeho kultivovanou podobu, zahrnutí parkoviště pro kola i auta, parkoviště kiss and ride (pro vysazení cestujících) přístupného ze Zemědělské ulice, rekonstrukce už začala

revitalizace “náměstí 1. máje”, revitalizace vnitrobloku Kulturní, revitalizace Tyršova nábřeží, revitalizace Koryčanských Pasek - to jsou věci, které trvají, ale zpracováváme je tak, aby vznikl kvalitní veřejný prostor, kde budou mladí i staří rádi trávit volný čas, abychom v nich využívali dešťovou vodu a kde nebude příliš vedro

rekultivace skládky v Tylovicích - skládka představuje dlouhodobé riziko, shodli jsme se s Valašským muzeum v přírodě, které je vlastníkem pozemků a tedy i skládky, na možném řešení spočívajícím v utěsnění skládky a odtěžení škodlivin z potoka, hledali jsme možnosti financování tohoto projektu, VMP připravilo projekt rekultivace, město je připraveno pomoci s podáním žádosti o dotaci

příprava vodovodu Horní Paseky - investici jsme projekčně a majetkově připravili, aby ji mohl VaK Vsetín realizovat a nyní se čeká na dotaci

zadržování vody v Městských lesích - trvali jsme na realizaci vodozádržných opatření, aby voda zůstala v lesích, kde umožní vypěstovat nové zdravé porosty po kůrovcové kalamitě, a nestékala příliš rychle do města, kde může způsobit povodňové škody

Plán udržitelné mobility jasně nastínil možnosti rozvoje města a dopravy v rovnováze, doplnění hromadné dopravy, s jejíž pokusnou fází začínáme již letos na konci srpna, doplnění cyklostezek - hlavně vnitřního okruhu “cyklošvestky” a pořádku v parkováníkultivujeme a zpřehledňujeme fyzické i virtuální město - nový vizuální styl, začátek sítě výlepových ploch, nový web aktuálně ve výstavbě, připravujeme nový vzhled Spektra a hlavně kulturní-volnočasové přílohy