Úvod / Občanské sdružení
ze dne 12. Listopad 2016
Dne 2. 11. 2016 se uskutečnilo setkání statutárních zástupců spolku Zdravý Rožnov, místostarostky Kosové a zástupců společnosti Kaufland, kteří toto setkání iniciovali a kteří mají na starost management rozvoje...
ze dne 23. Květen 2016
Rada města na svém 38. zasedání 4. května letošního roku schválila smlouvu s vítězným uchazečem o odvozu biologického odpadu společností FCC (dříve A.S.A.). V těchto dnech by se tak na celkem 10 stanovištích v Rožnově...
ze dne 2. Květen 2016
Neděle 8. května 2016 sraz v 9 hodin u restaurace Písečná procházka přes Chlacholov do Mokrého My,  členové Zdravého Rožnova – zapsaného  spolku, otvíráme studánku na Dolních Pasekách v Mokrém tím, že její...
ze dne 1. Květen 2016
Členové Zdravého Rožnova z.s. zvou na všechny akce širokou veřejnost. So 23. dubna 9.00 Ukliďme Česko, ukliďme Rožnov nádraží ČD a ČAD, lesík nad Dubkovou (ke Dni Země...
ze dne 28. Duben 2016
Patří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší další doprava? Podle spolku Zdravý Rožnov ne, proto se ve správních řízeních bránil proti výstavbě hypermarketu s odůvodněním, že hygienicky nevyhovující stav obytné části...
ze dne 25. Duben 2016
Člověk je tvor vyznačující se tím, že po svém životě zanechává stopy - některé staré celá staletí můžete navštěvovat v muzeích a na archeologických vykopávkách. Horším případem jsou ale stopy menší, možná méně trvalé,...
ze dne 18. Duben 2016
Stavební úřad v Rožnově pod Radhoštěm vydal v srpnu minulého roku rozhodnutí o povolení stavby OD Kaufland v obou řízeních (připomínám, že jedno se vede na budovu, druhé na zpevněné plochy a dopravní...

Stránky