Úvod / Clanek / Protipovodňovou ochranu ano, ale jinak

Protipovodňovou ochranu ano, ale jinak

Město na posledním zastupitelstvu odstoupilo od projektu protipovodňové ochrany na Rožnovské Bečvě v podobě betonových zdí od mostu do centra k Zuberskému splavu. Hlavní důvody byly následující – projekt byl zpracován bez širších vztahů a nedostatečně řešil situaci na přítocích Bečvy, což by při nepříznivém scénáři mohlo znamenat zatopení lokality samotným vydatným deštěm i přítoky (Veřmiřovský potok, Hážovka) bez možnosti odtoku do Bečvy.

Navrhovaný projekt také nezohlednil zvednutí hladiny spodní vody, což by mělo za následky jak zatopení sklepů v lokalitě, tak zvýšené riziko geologické nestability kopce Kozák, kde by mohlo dojít k sesuvu. Projekt byl řešen na konkrétní scénář, kdy se rozvodní řeka Bečva, a v podstatě neodpovídal ani průběhu povodně v roce 1997.

Zvažovali jsme požadavek, který vznikl přímo na zastupitelstvu, otevřít k tématu znovu odbornou diskuzi za přítomnosti projektanta a zástupců Povodí Moravy a nakonec jsme tak neučinili. Projekt byl v minulosti projednáván několikrát, včetně velkého veřejného projednání, jehož závěrem bylo, že projektant nezná dostatečně lokalitu ani průběh údajně modelové povodně z devadesátého sedmého. Protože později doznal projekt jen kosmetických změn, nikoliv změn funkčních, byl by závěr jakéhokoliv dalšího projednání podobný. Poslední pracovní projednání projektu s projektantem a Povodím nám potvrdilo, že změnit nyní výrazně zadání už není možné a město v minulosti zásadní změny nepožadovalo.

Rozhodli jsme se nečinit úhybný manévr, ale stát za svým názorem. Myslíme si, že to bylo férové rozhodnutí. Pokud bychom se v minulosti žádné debaty na toto téma neúčastnili, pak bychom to říct nemohli, ale mnozí z nás se jich účastnili.

Ještě před rozhodnutím zastupitelstva jsme jednali s lidmi z dotčené oblasti a budeme dále projednávat zejména dvě varianty – terénní úpravy a úpravy na úrovni dotčených pozemků, k čemuž už je připraven projekt.  Našim cílem je ochránit území koncepčně a citlivě, protože se jedná o důležitou lokalitu, kde jsou vedle obytné zóny cyklostezky a hojně využívané procházkové trasy. Před dokončením je koncepční projekt ochrany Mikroregionu Rožnovsko.

Za vedení města Radim Holiš, Kristýna Kosová, Jan Kučera

PřílohaVelikost
Image icon ppo_rp.jpg1.12 MB