Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Protipovodňová odysea

Protipovodňová odysea

Kristýna KosováPříběh protipovodňové zdi na Rožnovské Bečvě se mísí s příběhem evoluce občana v zastupitele. Na začátku viselo na nábřeží oznámení o prodloužené platnosti územního. Následovaly petice, veřejná projednání, výstavy, koncerty a vytrvalá práce na tom, zapojit veřejnost do rozhodování o podobě protipovodňové ochrany a požadavek na její komplexnost, protože předložený projekt řešil jen omezený úsek bez úvahy, jak to ovlivní zbytek toku, což bylo podle nás nezodpovědné. To už se z některých naštvaných občanů stali členové spolků a osadních výborů, protože jejich argumenty nebyly brány vážně. Ale to už znáte, ten příběh jsme si vyprávěli mnohokrát (viz obrázek).

Dosáhli jsme remízy, když projekt protipovodňové zdi přišel o možnost dotace, ale moc klidní jsme nebyli, stavba měla platná povolení a její realizace tak dál hrozila.

Protože bylo podobných problémů ve městě víc, šli jsme do voleb. A těsně po volbách, které nás vynesly nejen zastupitelstva ale i do rady města, přišla zpráva, že na rožnovskou protipovodňovou zeď se našly peníze. A tady přichází zásadní okamžik - radíme se a koalice se rozhoduje, že od projektu za město ustoupíme. Seznam rizik této stavby má několik bodů. Jsou to věci, které jsme namítali jako občané, jako spolky, jako stavební komise, vždy marně.

Následovalo jednání s Povodím, které mělo stavbu realizovat. Když všechny naše argumenty proti stavbě zazněly znovu, přednášel je starosta a najednou měly váhu, kterou bohužel nikdy dřív neměly. Vzápětí jsme požádali o vyškrtnutí protipovodňové zdi na Tyršově nábřeží z dlouhodobých plánů povodí.

Kdyby volby dopadly jinak, zeď už by stála. Možná bychom se nedožili toho, že by se její chyby ukázaly při povodni, možná ano. Vydáváme se nyní cestou jiného řešení -  protipovodňové opatření až na úrovni plotů a tudíž v nižší výšce, zároveň plánujeme dořešit problém s chodníky a dopravou. Stromořadí na nábřeží pak čeká údržba a obnova. 

Protipovodňovou ochranu považujeme za prioritu a v rozpočtu na příští rok je to vidět. Kromě Tyršova nábřeží je nyní dokončována studie, která navrhuje různá opatření pro celý mikroregion (od Horní Bečvy po Zubří). Pro Rožnov z ní poprvé vyplývá, jak spolu souvisí problém sucha a povodní a že je třeba a je i možné řešit oba tyto problémy zároveň - zadržováním vody v krajině. Pokud se tato opatření udělají správně, části z nich si ani nevšimnete - budou to různé terénní úpravy, remízky, tůňky, průlehy, které vodu zdrží a pomohou s jejím vsakováním. Tím začneme.

Kristýna Kosová