Zpravodaj 2022

Milí Rožnované,

pokaždé váháme, jestli Vám v programu představit konkrétní věci - projekty, u nichž bude dlouho trvat, než je dovedeme k realizaci a budeme je moci užívat, nebo raději obecné principy, s nimiž přistoupíme k řešení všech záležitostí města. Zkoušíme to kombinací obojího.

A jak dnes nahlížíme na Rožnov po tolika letech práce na jeho podobě?

Vidíme Rožnov jako malé město s velkým srdcem. Jako město, které v sobě má určité prvky měst daleko větších. Jako město, z nějž se sice část lidí stěhuje do domečků v okolních vesnicích, ale srdcem zůstávají v Rožnově. Jako město, v němž se musí ledacos nově uspořádat, stejně jako občas uspořádáte psací stůl nebo svůj byt. Jako město, které se bude potýkat s různými krizemi, třeba ekonomickou nebo klimatickou. Na promýšlení nových i starých funkcí malého města už chvíli pracujeme a rádi budeme pokračovat.

Ve školství vedeme dialog s řediteli a pedagogy o proměně výuky, doplňujeme týmy škol o psychology a chceme investovat do dalšího vzdělávání a rozvoje všech, kdo vzdělávají naše děti. Také chceme dostupnou předškolní péči, pro kterou podle dat z letošního roku musíme navýšit počet tříd mateřských škol, na návrhu první z nich už pracujeme.

Obyvatelnost města v budoucích letech bude záležet mimo jiné na stabilním mikroklimatu, proto postupně revitalizujeme městskou zeleň, ale zároveň pro ni musíme maximálně zadržovat maximálně dešťovou vodu – to děláme v návrhu konkrétních projektů (náměstí „1. máje“, vnitroblok Kulturní, revitalizace Koryčanských Pasek), ale i v územním plánu. A dešťovou vodu zadržujeme i na plochách městských lesů, zatím na několika pokusných. 

K tomu, aby bylo město v rovnováze, je třeba doplnit možnosti dopravy o MHD a bezpečné cyklotrasy, oboje máme připravené.  Prvním krůčekem k MHD byla srpnová proměna linky Dolní Paseky, cyklošvestku je třeba doprojektovat a postavit, vymyšlená už je. Oboje mimo jiné povede k tomu, aby město bylo dostupnější hlavně pro děti a seniory. A dostupnost a uživatelnost města pro každého je také naším velkým tématem.

Chcete taky město v rovnováze? Ten balanc hledáme každý den a rádi budeme s Vámi pokračovat. Tak se 23. nebo 24. 9. projděte Rožnovem a hoďte nám ve volební místnosti hlas. 

Kristýna Kosová

 
PřílohaVelikost
PDF icon zr-zpravodaj_a4_tisk.pdf4.46 MB
Štítky: