Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Čtyři roky za námi - jak dopadl minulý program

Čtyři roky za námi - jak dopadl minulý program

Jak se nám vedlo v posledních čtyřech letech naplňovat náš volební program? Kurzívou jsme dopsali do minulého programu, co se povedlo.

 V čem chceme pokračovat

 • V dopravě a ve veřejném prostoru prosazovat někdy opomíjené pěší, cyklisty a kočárkisty
  • Příprava "cyklošvestky", propojky pod starým hřibitovem, která je vyprojektovaná, proběhly výkupy některých klíčových bariér ve městě, aby mohly být v budoucnu přátelštější svým uživateům (schody u Finančního úřadu, podchod u Tesly), projektujeme bezbariérovou úpravu lávky u muzea
 • Iniciovat v rámci plánu udržitelné mobility diskusi o systému parkování, zejména na sídlištích, preferovat vybudování parkovacího domu namísto dalších parkovacích ploch v zeleni
  • Plán udržitelné mobility (PUM) je hotový, projednaný a je pevnou součástí Strategického plánu města s nejvyšší prioritou. V rámci PUM byl navržen parkovací systém na dvou sídlištích, nyní probíhá jeho rozpracování, první veřejné diskuze jsou již za námi, s obavami ale sledujeme, že bez ohledu na odbroné závěry chtějí kolegové v zastupitelstvu těžkou otázku parkování řešit populisticky. 
 • Dotáhnout řešení parkování u autobusového a vlakového nádraží
  • Parkoviště jsme prosadili jako součást právě probíhající rekonstrukce vlakového nádraží.
 • Budovat další veřejná sportoviště
  • Hřiště Kramolišov, oprava hřiště ve vnitrobloku Zemědělská/1. máje, oprava školních hřišť Videčská a 5. května. 
 • Dokončit projekt přístavby knihovny a kulturního centra a plně využít jejich potenciál
  • Oba projekty jsou ve výstavbě.
 • Dobudovat základní infrastrukturu (vodovod na Horních Pasekách, chodník v Tylovicích)
  • Poslední etapa chodníku v Tylovicích je ve výstavbě, vodovod je projekčně připraven a předán VaKu k realizaci, ten žádá o dotaci.
 • Zvýšit bezpečnost na silnicích (radary na kritických místech a nová zpomalovací opatření)
  • Síť radarového měření se rozšiřuje.
 • Podpořit posílení kapacit služeb pro seniory na území města
 • Posílit společenství a spolkový život prostřednictvím komunitních grantů
  • Komunitní granty vyhlašujeme pravidelně a bude tomu tak i letos. 
 • Informovat občany o záměrech města a zapojovat je do rozhodování o důležitých věcech (veřejné interpelace, ankety, diskusní setkání)
  • Projednávání záměrů se stalo součástí běžných procesů města, byt v pandemii jsme museli některá přesunout do on-line prostředí, které nám všem nevyhovuje. Jednotlivé projekty jsou podle své povahy projednávány a představeovány veřejnosti přímo na místě, kterého se týkají, strategické plány jsou projednávány na kulatých stolech, s vedením města si můžete zajít na kávu, ke vhodným tématům spouštíme ankety, o projednávaných záležitostech informuje město plakáty, maily, aplikací Mobilní rozhlas/Munipolis, na webu, facebooku a v televizi s Spektru.  
 • Funkčně ozeleňovat město a zajistit odbornou péči o zeleň
  • Tým města doplnil Správce veřejné zeleně, probíhá pasportizace zeleně, revitalizovali jsme zeleň na 1. máji, dosadili stromy na Meziříčské, vysazujeme květinové záhony, park po revitalizaci rozkvétá hortenziemi.  
 • Zkvalitňovat veřejný prostor a myslet na všechny jeho funkce a uživatele

Co nového

 • Podporovat efektivní systém městské hromadné dopravy
  • V rámci Plánu udržitelné mobility je navržená hromadná doprava, prvním krokem k ní je už letošní úprava linky na Dolní Paseky. 
 • Vybudovat důstojnou městskou tržnici u náměstí
 • Aktivně podporovat dostupnost lékařské péče ve městě
  • Podali jsme žádost o zřízení několika ordinací s chybějícími specializacemi.
 • Rekonstruovat Bezručovu ulici tak, aby řešila vedle autodopravy i funkci důležité tepny pro pěší a cyklisty
 • Iniciovat vznik moderního územního plánu, který bude prostorovou vizí našeho města, propojenou se strategickým plánem
  • Návrh zadání územního plánu projedná zastupitelstvo v září, analytická fáze je hotová, včetně zapojení veřejnosti projednáními a anketou, brzy bude movi město zahájit návrhovou fázi. 
 • Co nejrychleji umožnit jednodušší on-line vyřizování běžných záležitostí
 • Zkvalitnit povrch cyklostezky a zvýšit její bezpečnost, připravit propojení cyklostezkami i do dalších směrů
 • Napomoci zlepšení vlakové dopravy do Valašského Meziříčí

Co nechceme

 • Kasino ve Společenském domě
 • Neregulovaný hazard
 • Nové hypermarkety v zastavěných zónách
 • Dopravní spojku přes Bučiský most na Vidče