Zelenější město

Před komunálními volbami v roce 2014 jsme slíbili, že necháme město „rozkvést“ a že zajistíme, aby městská veřejná zeleň byla odborně udržovaná.

Motýlí louky, květinové záhony, postupné odborné ošetřování starých stromů stromolezeckou technikou a upravená revitalizace obou částí městského parku dokazu jí, že svůj slib plníme.

S koaličními partnery jsme zachránili lipovou alej na Tyršově nábřeží, která by realizací betonové protipovodňové zdi zmizela. A ošetření a dosadby tady ukazují, jaký dluh v péči o zeleň za uplynulá léta vznikl, když se ani tak významný prvek, jakým je stromořadí u řeky, neudržoval.

Prosadili jsme a trvale prosazujeme náhradní výsadby stromů za stromy kácené a zajišťujeme také výsadbu stromů dalších, tedy navíc. Chceme obnovit některé aleje na území města a v jeho nejbližším okolí.

Kvůli extrémnímu suchu a kůrovci jsme v sídlištích a v parku přišli v roce 2017 o desítky vzrostlých smrků, které v dalším období z důvodu klimatických změn již nebudeme ve větší míře vysazovat a nahradíme je jinými druhy.

S péčí o veřejnou zeleň úzce souvisí i snaha o zvýšení obsahu organické hmoty (humusu) v půdě, která přispěje k větší schopnosti zadržovat vodu a lépe překonávat období sucha. O to by se měl snažit každý vlastník či uživatel i sebemenšího kousku půdy, ať zemědělské, lesní či ostatní plochy typu okrasné zeleně.

Naším cílem v oblasti péče o veřejnou zeleň je kvalitní veřejný prostor a zelenější město.

Ivan Lukáš

Větší výsadby

  • Výměna stromů na Masarykově náměstí (z rozpočtu města)
  • Ošetření a dosadby stromořadí na Tyršově nábřeží (z rozpočtu města)
  • Nové stromořadí na nábřeží Dukelských hrdinů (náhradní výsadba v rámci rekonstrukce I/35, z rozpočtu státu, projekt a jeho aktualizace platilo město)
  • Nové stromořadí u obchvatu za farní zdí (z rozpočtu města)
  • Revitalizace na Svazarmovské ulici u č. p. 1684 (kácení a nová výsadba z rozpočtu města)

Květiny do města

Testovali jsme výsadby květinových směsí, v loňském roce Trikolóru a Plzeňskou květnici, květiny potkáte ve městě i letos, kromě letniček i nové trvale udržitelné záhony na náměstí.

Potřebujeme zeleň ve městech?

Znečištěné ovzduší (zejména polétavý prach, dále benzopapyren) způsobuje rakovinu. Stromy fungují jako biologické filtry snižující až o 25 % množství polétavého prachu.

Výzkumníci z univerzity v Lancasteru začali měřit znečištění ovzduší u 8 místních domů pomocí měřidel prašnosti a následnou analýzou stěrů fasád získali vstupní hodnoty znečištění. Poté před 4 domy umístili 30 mladých bříz bělokorých v dřevěných kontejnerech na dobu 13 dnů. Opětovné stěry fasád následně prokázaly, že domy s břízami měly o 52–65 % nižší koncentrace kovových částic než ty bez bříz. Měření dále ukázala, že břízy dokázaly snížit koncentraci prachových částic (PM1, PM2,5 a PM10) uvnitř domů o 50 %. Rozborem listů bříz pak výzkumníci potvrdili, že jejich pilovité listy s chloupky zachycují kovové částice. Tyto částice pocházejí především z topenišť a z otěru brzdových destiček a jsou často doprovázeny přítomností rakovinotvorného benzopyrenu. (https://www.cityone.cz/mene-depresi-spoulicni-aleji/t6305)

Rožnov je od roku 2004 Ministerstvem životního prostředí veden mezi oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší právě na základě překročeného limitu polétavého prachu. Jedním z opatření ke zlepšení kvality ovzduší je městská zeleň.

Štítky: