Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Co jsme dělali uplynulé čtyři roky?

Co jsme dělali uplynulé čtyři roky?

Povedlo se nám za uplynulé čtyři roky něco, nebo jsme se jen "flákali"? Mnoho hotových věcí už dnes považujeme za tak jasnou součást našeho města, že máme dojem, že jsou tady dlouho, ale pojďme si namátkou připomenout alespoň některé..

 

 

Co jsme například udělali:

přechod u knihovny,

chodník Tylovice - Hážovice,

revitalizace a veřejná přístupnost školních hřišť u Videčské a 5. května,

oprava starého Téčka na nízkoprahové zařízení pro děti,

nové hřiště na Kramolišově,

obnova hřiště ve vnitrobloku na 1., máji,

bezbariérové školy a odborné učebny,

WC v trafačce v parku,

revitalizace zeleně na 1. máji,

dosadby stromů na Meziříčské,

třídění a svoz bioodpadu,

oprava chodníků v parku.. 

 

Na čem jsme taky pracovali:

úprava vlakového nádraží, tu provede Správa železnic, ale svými připomínkami jsme se zasadili o jeho kultivovanou podobu, zahrnutí parkoviště pro kola i auta, parkoviště kiss and ride (pro vysazení cestujících) přístupného ze Zemědělské ulice, rekonstrukce už začala,

revitalizace “náměstí 1. máje”, revitalizace vnitrobloku Kulturní, revitalizace Tyršova nábřeží, revitalizace Koryčanských Pasek - to jsou věci, které trvají, ale zpracováváme je tak, aby vznikl kvalitní veřejný prostor, kde budou mladí i staří rádi trávit volný čas, abychom v nich využívali dešťovou vodu a kde nebude příliš vedro,

rekultivace skládky v Tylovicích - skládka představuje dlouhodobé riziko, shodli jsme se s Valašským muzeum v přírodě, které je vlastníkem pozemk,ů a tedy i skládky, na možném řešení spočívajícím v utěsnění skládky a odtěžení škodlivin z potoka, hledali jsme možnosti financování tohoto projektu, VMP připravilo projekt rekultivace, město je připraveno pomoci s podáním žádosti o dotaci,

zadržování vody v Městských lesích - trvali jsme na realizaci vodozádržných opatření, aby voda zůstala v lesích, kde umožní vypěstovat nové zdravé porosty po kůrovcové kalamitě, a nestékala příliš rychle do města, kde může způsobit povodňové škody

Plán udržitelné mobility jasně nastínil možnosti rozvoje města a dopravy v rovnováze, doplnění hromadné dopravy, s jejíž pokusnou fází začínáme již letos na konci srpna, doplnění cyklostezek - hlavně vnitřního okruhu “cyklošvestky” a pořádku v parkování,

vodovod Horní Paseky jsme připravili prop realizaci Vakem, ten nyní čeká na dotaci,

kultivujeme a zpřehledňujeme fyzické i virtuální město - nový vizuální styl, začátek sítě výlepových ploch, nový web aktuálně ve výstavbě, připravujeme nový vzhled Spektra a hlavně kulturní-volnočasové přílohy.

 

 

 

 

Štítky: