Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Školství jako bonboniéra

Školství jako bonboniéra

Školy jsou jako bonboniéra, nikdy nevíte, co ochutnáte, budeme-li parafrázovat Forresta Gumpa. Různorodost ve školství je v pořádku, ale důležité pro nás je, aby všechny školy byly dobré a aby se vašim dětem dostalo stejně kvalitního vzdělání bez ohledu na to, ke kterému učiteli bude chodit. A kvalitní vzdělání je něco, co se právě nyní proměňuje v celé republice. 

A co od škol očekává 21. století? Že připraví naše děti na proměnlivý svět tak, aby se ho nebály, že je naučí myslet v souvislostech a spolupracovat. Jsme si vědomí toho, že to není snadný úkol, ale není možné jej dále odkládat.

Co může město udělat pro kvalitní školy, ať si tady neslibujeme modré z nebe?

  • může podpořit vzdělávání pedagogů (odborné i osobnostní, už máme pilotní dva roky za sebou)
  • může spolupracovat s řediteli, aby se zaměřili na svou roli pedagogických lídrů
  • může pomoci dalšími odborníky (na školách i ve školkách jsou už nyní dětští psychologové)
  • může vytvářet podmínky pro spolupráci mezi školami i dalšími organizacemi (třeba nízkoprahovým zařízením)
  • může pomoci kvalitní práci školských rad pravidelnými workshopy a setkáváním 
  • může si pomoci už existujícími metodickými materiály jako je "Kvalitní škola" z dílny ČŠI nebo EDUakademií

A pokud i tak chcete vědět, jakou náplň který bonbon obsahuje, pojďme se podívat na bonboniéru zespodu, kde jsou popisky. Spolu s proměnou školských vzdělávacích programů, která právě probíhá, bychom po školách chtěli, aby definovaly a zveřejnily své hodnoty, které chápeme jako jakousi společenskou smlouvu mezi dětmi, rodiči a celým týmem školy. A taky své směřování nebo koncepci, chcete-li. O profilování škol s řediteli už chvíli mluvíme, takže by na to měli být připraveni. 

Tohle se týká i školek?

Ano, tohle se týká i školek. A školek se týká ještě jedno téma - nedostatečná kapacita. Demografická data z letošního roku ukázala potřebu rozšíření kapacit v mateřských školách. Už pracujeme na návrhu vybudování nových tříd a rádi bychom ho realizovali. Tak, aby bylo ve školce místo pro každé dítě, i pro dvouleté, a aby na jednoho pedagoga ve třídě nebylo dětí mnoho.