Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Bydlení pro seniory

Bydlení pro seniory

Město připravuje projekt domu s pečovatelskou službou u Finančního úřadu. Podpořilo také změnu územního plánu, aby byty pro seniory mohly vzniknout na Zemědělské ulici (plocha určená pro průmysl se změnila na smíšenou, umožňující bydlení a občanskou vybavenost). Bydlení seniorů v městských bytech je ošetřeno také v nové koncepci bydlení, senioři patří ke skupinám, které mají v městských bytech nárok na výhodnější nájem, nikoliv tržní.

Štítky: