Ptal se mě šéf

Mám šéfa. Že má šéfa kde kdo? No, to je možné, ale já mám šéfa, za kterého se nejen že nemusím stydět, ale můžu na něj být dokonce i hrdý, což není vůbec samozřejmé. Náš šéf je člověk, který není lhostejný k tomu, co se kolem něj děje. A je nešťastný, jak se to v téhle zemi posledních dvacet let vede, jak nám upadá školství, politická kultura a tak dále. Ale náš šéf je nejen nespokojený či kritický, ale snaží se také pomáhat. Nebo věci posunout kupředu.

A tento náš šéf mě čas od času zaskočí nějakým dotazem, neboť ví, že jsem činný ve Zdravém Rožnově. Naposledy otázkou, zda opravdu nikomu z nás či někomu na městě nevadí, že nelze legálně vyzvednout autem přímo před nádražím návštěvu, která je třeba starší a nadto ještě „vyzbrojena“ kufry. Po pravdě je to problém, který se v našich rozhovorech objevuje pravidelně, evidentně jej to rozčiluje. Nejezdí jen pro starší tetičky, ale sem tam i pro nějakou obchodní návštěvu a situace je stále stejná.

Opravdu je to těžká otázka, protože je jasné, že by možnost zaparkovat poblíž nádraží měla být samozřejmostí, a přesto tomu tak u nás po mnoho let není. Já sám jezdím naproti k Travináři, ale nutit stařenku přes koleje by asi nebyl ten nejlepší nápad. A tak jsem se tímto dotazem obrátil na místostarostku Kristýnu Kosovou, jak to s tím parkováním před nádražím bylo, je a především bude.

A tady máte její odpověď

S nádražím máme tak trochu štěstí v neštěstí, povedlo se nám zapojit do přípravy projektu rekonstrukce, která je plánovaná na léta 2019–2020. Projekt připravuje Správa železniční dopravní cesty,, pod kterou nově kromě dráhy spadají i drážní budovy.

Proč máme štěstí – obce, které si neuvědomí svou roli v přípravě takového projektu a nekladou podmínky a nevznáší návrhy, často spláčou nad výdělkem. Dráha přirozeně řeší hlavně „své“ problémy a dopravením cestujících do nádraží už jejich úkol končí. Jenže nádraží má nějaké místo a roli ve městě. V Rožnově jsou třeba koleje výraznou bariérou mezi severní a jižní částí města, kterou lze překonat jen na několika místech. Tady se střetávají zájmy dráhy a města, dráha chce ve městě plot a legislativa jí nahrává, s tím nakonec nic nezmůžeme.

Dráha taky nepotřebuje historickou budovu a občas ji nahrazuje stavbami hodně mizerné úrovně. My jsme se za zachování historické budovy nádraží postavili a pomohli jsme vyřešit její dispozici, aby vyhovovala modernímu provozu. Dráha také nepotřebuje moc parkovacích míst, ale na vzniku parkoviště hned vedle drážní budovy jsme se nakonec dohodli, bude se k němu dát přijet od Lidlu (komunikací která je na to už roky nachystaná). Ještě se dolaďuje příjezd a příchod od ulice Zemědělská a jednáme taky o podchodu, protože jak už jsem psala na začátku, SŽDC trvá na oplocení nádraží a nebude jím možné procházet jako nyní.

Pozemky navazující na ulici Zemědělská, které nebudou zapotřebí pro provoz dráhy, pak město postupně odkupuje a plánuje zde další parkování a úpravy Zemědělské ulice. Město by z této lokality mohlo nakonec získat celkem dost a vyřešit i pár problémů, které vznikly rekonstrukcí I/35, hlavně chybějící parkování u autobusové- ho a vlakového nádraží (rekonstrukce silnice I/35 byla vyprojektovaná už před lety a opomněla více „městských“ problémů, od parkování, přes dostatečnou zeleň po pohyb cyklistů). Projekt rekonstrukce ná- draží je stále v přípravě a doufáme, že dobře dopadne. Aktivita města je nutná, protože potřeby dráhy jsou přirozeně dost jiné než potřeby Rožnovana, který jde na vlak nebo autobus.

A než se to všechno okolo nádraží podaří, pracuje se na dohodě s vlastníky autobusového nádraží, aby se k budově nádraží dalo dojet přes jejich pozemky.

Ptal se Petr Telčer,
odpovídala Kristýna Kosová

Štítky: