Rozvoj parku

Navrhli jsme opakující se položku do rozpočtu na každý rok ve výši blížící se milionu korun, protože park nepotřebuje jen ořezávat stromy a sekat trávu, potřebuje i důvody, proč se v něm zastavíte – zatím vás takto může lákat šachový stolek, hřiště na pétanque a nové dětské hřiště v přírodním stylu navržené přímo pro Rožnov. Stará trafostanice v parku u prostředního mostu se právě opravuje tak, aby vypadala stejně jako v době svého vzniku na začátku dvacátého století, povedlo se nám do ní ale navíc schovat toaletu, takže u cyklostezky a hudebního altánku vznikne sociální zázemí. I v dalších letech by bylo dobré rozpočet na rozvoj parku udržet a doplnit pár dalších důvodů, proč se v parku zastavit. Postupně je také v plánu opravit cesty a stezky, ty asfaltové nahradit dlážděnými. Úpravu potřebuje i jezírko. 

Aby nebylo nutné se vždy po deseti letech pouštět do rozsáhlé revitalizace zeleně, zřídili jsme na městě pozici městského zahradníka a údržba parku by měla být průběžná - je to efektivnější, šetrnější k zeleni a ekonomičtější. Zahradník už nyní dohlížel na revitalizaci v rámci kontrolních dní a reklamoval výsadby zejména borovic, které se neujaly, takže park už zná podrobně a bude u něj v dobrých rukách. 

Městský park
Park
Hřiště v parku
Hřiště - lezecký prvek
Štítky: