Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Lékařská péče v našem městě

Lékařská péče v našem městě

Před časem mě kamarád, který má v Rož- nově zubařskou ordinaci, upozornil na to, že naše město možná brzy začne mít problém s dostupností lékařské péče, zejména té specializované. O problému jsem samozřejmě věděl už dříve, potýkají se s ním především venkovské oblasti. Tento podnět mě ale přiměl se touto otázkou zabý- vat důkladněji. Byl ještě čas na to, aby se s lékaři jako profesní skupinou počítalo i v rámci nedávno schválené bytové koncepce města – vedle podpory pro zaměstnance místních firem. Pochopitelně koncepce přednostně řeší bydlení pro potřebné občany, kteří si objektivně nemohou dovolit vlastní bydlení a platit komerční nájemné je nad jejich možnosti.

Ale zpět k lékařům. Je pravda, že problém dostupnosti lékařské péče by se měl řešit spíše na jiných úrovních (Ministerstvo zdravotnictví, pojišťovny atp.). Skutečnost je však taková, že provozovat ordinaci na malém městě není pro mnohé lékaře dostatečně atraktivní, a proto pak mohou v daném místě citelně chybět. Rožnovu se může přihodit, že kvůli generační obměně budou ve městě scházet specialisté a jedinou možností pro Rožnovany pak bude dojíždět jinam. A této situaci bychom rádi předešli. Podle mého názoru jisté možnosti máme. Alespoň na dočasnou dobu můžeme nabídnout lékařům, zejmé- na těm začínajícím, bydlení v městských bytech. Podle nás se tato forma podpory vyplatí všem. Všichni víme, že sehnat v Rožnově adekvátní bydlení není jednoduché. Druhou možností je nabídnout startovací ordinaci v prostorách, které vlastní město.

Budeme se snažit iniciovat debatu na toto téma s kolegy (-němi) v zastupitelstvu. Jak říká známé přísloví, kdo je připraven, není zaskočen.

Petr Kopecký

Štítky: