Komunitní projekty

Vznikla nová možnost získat grant od města na rozvoj komunitního života, ať už chcete uspořádat sousedskou slavnost nebo založit komunitní zahrádku u svého paneláku, můžete na takový projekt získat podporu z rozpočtu města. Proč? Protože dobré sousedské vztahy také dělají naše město lepším místem. A někdy poznáte své sousedy až ve chvíli, kdy s nimi zakládáte záhon. V rámci komunitních grantů byly zatím podpořeny třeba komunitní zahrady nebo komunitní lednice, kam můžete odnést potraviny, které nestihnete spotřebovat (na Palackého ulici u bezobalového obchodu).

Komunitní projekty podporuje Aneta Valasová, která má dlouhodobé zkušenosti s dobrovolnickými projekty
Z grantů můžete hradit třeba výsadbu stromů
Zahrádky na sídlišti lze podpořit komunitními granty
Štítky: