Úvod / Sdružení nezávislých kandidátů / Jak se shodnout na dopravě

Jak se shodnout na dopravě

Plán udržitelné mobility, jehož zadání už je připraveno, navrhne dopravní strategii města na desetiletí dopředu. Zahrnuje samozřejmě v Rožnově dlouho diskutované zavedení MHD nebo jiného způsobu dopravy po městě, ale také parkovací politiku pro návštěvníky i obyvatele města nebo třeba strategii pro rozvoj cyklodopravy. Celý plán mobility vyjde nejen z dopravních analýz, ale také z rozsáhlého dotazníkového šetření mezi obyvateli města. Budoucí scénář toho, jak bude fungovat doprava ve městě, tedy vybereme společně. Cílem je, aby pro všechny druhy dopravy a pro všechny cílové skupiny existoval odpovídající prostor. (Není vhodné na všech místech přesunout třeba cyklisty na chodníky, protože tím zabereme prostor „slabší“ skupině chodců, budou se tedy hledat kompromisy a chytrá řešení).

Štítky: