Zastupitelé

Zastupitelé za Zdravý Rožnov ve volebním období 2006 - 2010 zvolení z těchto kandiátů s tímto programem.

Ing. František Šulgan (49 let)

Místostarosta města a předseda Mikroregionu Rožnovsko. Zaměstnanec Správy CHKO Beskydy, člen výkonné rady o. s. Zdravý Rožnov, zakladatel a člen ZO ČSOP, vedoucí projektu "Ochrana velkých šelem v Beskydech". Ženatý, dva syny. Beseduje a přednáší v ČR i SR. Rád kreslí a fotografuje, velkou zálibou je geologie, kterou vystudoval. Rekreačně sportuje a s oblibou relaxuje na své zahradě.

Mgr. Zdenka Solanská (44 let)

Je pedagogem v ZŠ se sportovním zaměřením. Ráda hledá nové přístupy, má pozitivní vztah k životu. Je členkou komise tělovýchovy a sportu. Mimopracovní aktivity: sport, příroda, práce s mládeží, zájem o společenské dění ve městě a jeho okolí.

Petr Jelínek (32 let)

Administrativní pracovní v Domově Kamarád, místopředseda o. s. Kamarád provozujícího Domov Kamarád - sociálně terapeutické dílny pro mentálně a tělesně hendikepované. Je koordinátorem Komunitního plánování sociálních služeb.

RNDr. Ivan Lukáš (60 let)

Přírodovědec, absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, člen zastupitelstva města, předseda komise životního prostředí, člen výkonné rady o. s. Zdravý Rožnov. Je ženatý a má dceru. Vyznává zdravý životní styl.