Kandidáti

Kandidáti šli do voleb s tímto programem a zvoleni byli tito zastupitelé.

1. Ing. František Šulgan, 49 let,

Místostarosta města a předseda Mikroregionu Rožnovsko. Zaměstnanec Správy CHKO Beskydy, člen výkonné rady o. s. Zdravý Rožnov, zakladatel a člen ZO ČSOP, vedoucí projektu "Ochrana velkých šelem v Beskydech". Ženatý, dva syny. Beseduje a přednáší v ČR i SR. Rád kreslí a fotografuje, velkou zálibou je geologie, kterou vystudoval. Rekreačně sportuje a s oblibou relaxuje na své zahradě.

2. Mgr. Zdenka Solanská, 44 let,

Je pedagogem v ZŠ se sportovním zaměřením. Ráda hledá nové přístupy, má pozitivní vztah k životu. Je členkou komise tělovýchovy a sportu. Mimopracovní aktivity: sport, příroda, práce s mládeží, zájem o společenské dění ve městě a jeho okolí.

3. Mgr. Blažena Vořechovská, 51 let.

Učí český jazyk a výtvarnou výchovu na ZŠ 5. května. Je zakladatelkou Spolku pro ochranu koček v Rožnově p. R., který řeší problémy toulavých a nechtěných koček. Je členkou výkonné rady o. s. Zdravý Rožnov.

4. RNDr. Ivan Lukáš, 60 let,

Přírodovědec, absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, člen zastupitelstva města, předseda komise životního prostředí, člen výkonné rady o. s. Zdravý Rožnov. Je ženatý a má dceru. Vyznává zdravý životní styl.

5. Miroslav Kubín, 25 let,

Vedoucí Ekocentra Radhošť v Rožnově p. R., hospodář ZO ČSOP Radhošť, vedoucí útvaru Mladých ochránců přírody Ledňáčci. Prioritní oblastí zájmu je životní prostředí. Je svobodný.

6. Jarmila Mikulášková, 60 let,

Členka výkonné rady o. s. Zdravý Rožnov a S-klubu pro slabozraké a nevidomé. Je členkou zastupitelstva města. Hlavní zájem zaměřuje k sociální oblasti, životnímu prostředí a kultuře.

7. Petr Jelínek, 32 let,

Administrativní pracovní v Domově Kamarád, místopředseda o. s. Kamarád provozujícího Domov Kamarád - sociálně terapeutické dílny pro mentálně a tělesně hendikepované. Je koordinátorem Komunitního plánování sociálních služeb.

8. Ing. Vlastimil Čich, 63 let,

Po studiu pracoval v Útvaru výzkumu a vývoje v Tesle Rožnov. Nyní se jako osoba samostatně výdělečně činná věnuje překladům mezi angličtinou a češtinou. Je členem mediální komise a přdsedou rožnovského Filmového klubu. Téměř 20 let byl členem ZO ČSOP. K zájmům kromě filmů patří literatura, filozofie, cestování a pěší turistika.

9. Břetislav Michálek, 51 let,

Po absolvování SPŠE pracoval jako elektromechanik v Tesle Rožnov, později jako montér ZPA Praha. Nyní je výrobcem sportovních koloběžek, aktivně organizuje sportovní akce a propaguje tradiční valašský koloběh po celé republice i v zahraničí.

10. Mgr. Olga Černá, 51 let,

V současnosti pracuje jako zástupce ředitele ZŠ Pod Skalkou v Rožnově p. R. Ve výchově dětí se zaměřuje na jejich aktivní ekologické cítění, vztah k přírodě a k regionu.

11. Jaroslav Baier, 23 let,

Studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. mimo jiné se zabývá propojením ziskového a neziskového sektoru (Kamarád, Iskérka, ČSOP Radhošť).

12. Ing. Miroslav Kramoliš, 50 let,

Jednatel stavební firmy, změřující se na zdravé, přírodní materiály, snažící se o aplikaci tradic a umění našich předků. Zajímá se o filozofii jógy a její začlenění do moderního způsobu života. Je členem o. s. Čakra.

13. RNDr. Milada Kosnarová, 48 let,

Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně s doktorátem na Univerzitě Karlově v Praze. 15 let pracovala jako vědecká pracovnice ČAV v Praze, nyní jako vědecká pracovnice ve firmě Ambiko Medika. Dvě děti, zájímá ji čínská medicína, ekologie, chování zvířat a turistika.

14. Alena Kudláková, 43 let,

Pracuje jako oční optička. Je členkou bytové komise města. Zajímá se o přírodu, ekologii akulturu. Sbírá pohlednice našeho města. Ráda fotografuje a cestuje.

15. Ludmila Babiánková, 54 let,

Pracuje jako vychovatelka v Domově mládeže při SZeŠ v Rožnově p. R., kde se zaměřuje na využití volného času středoškolské mládeže. Zabývá se zdravotní tělesnou výchovou, sportovním masérstvím a ve svém okolí propaguje zdravý životní styl. Již několik let spolupracuje s o. s. Zdravý Rožnov.

16. Mgr. Kateřina Ondrušková, 30 let,

Po rožnovském gymnáziu absolvovala obor ochrana a tvorba životního prostředí na UP v Olomouci, poté učila na ZŠ. Nyní po mateřské dovolené pracuje jako kadeřnice - koníček ankonec přerostl v povolání. Je členkou komise životního prostředí a mezi její záliby patří příroda, malování a "vlasosochařství".

17. Vlasta Křeménková, 58 let,

Pracuje jako asistentka sociální péče, je členkou výkonné rady o. s. Zdravý Rožnov, organizuje Běh Terryho Foxe a Dny zdraví - osvětovou činnost pro zdravý životní styl a prevenci chorob. Zpívá v pěveckém souboru Polajka - udržuje kulturní hodnoty našich předků.

18. PaedDr. Zuzana Mrlíková, 41 let,

Je učitelkou a koordinátorkou ekologické výchovy na ZŠ Pod Skalkou. Ve výchově dětí a mládeže se zaměřuje na ekologickou výchovu a zdravý životní styl. Je členkou o. s. Zdravý Rožnov.

19. Jolana Plačková, 31 let,

Je šéfredaktorkou měsíčníku Trubač, spoluorganizátorkou kulturních a společenských akcí pořádaných městským pivovarem Štramberk a Skanzenem Na mlýně v Kozlovicích. Je zaměstnána v grafické a reklamní společnosti mira-Print s.r.o.

20. Mgr. Alena Srovnalová, 30 let,

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy Ústav informačních technologií a knihovnictví. Nyní pracuje v Městské knihovně Rožnov p. R. Je členkou o. s. Zdravý Rožnov. Vystupuje se šermířskou a divadelní společností Historika. Mezi zájmy patří žonglování a pěší turistika.

21. Tereza Tichá, 26 let,

Pracovala ve Velké Británii v komunitách pro mentálně znevýhodněné, tam také absolvovala tříleté studium Léčebné pedagogiky a sociální terapie. Je zaměstnancem Sociálního centra denních aktivit Iskérka. Nyní studuje dálkově obor Sociální práce na UP Olomouc.