Úvod / Občanské sdružení / Úspěch správní žaloby proti územnímu rozhodnutí k OD Kaufland

Úspěch správní žaloby proti územnímu rozhodnutí k OD Kaufland

Patří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší další doprava? Podle spolku Zdravý Rožnov ne, proto se ve správních řízeních bránil proti výstavbě hypermarketu s odůvodněním, že hygienicky nevyhovující stav obytné části města už nelze dále zhoršovat.

28. 3. 2014 podal spolek Zdravý Rožnov správní žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu o umístění stavby Kauflandu na Meziříčské ulici. Po více než dvou letech vynesl tento týden správní soud rozsudek, kterým dal Zdravému Rožnovu zapravdu a zrušil napadené územní rozhodnutí. Předsedkyně spolku Aneta Valasová uvedla: „Nyní ještě čekáme na písemné odůvodnění rozsudku, které bude poměrně důležité pro další vývoj tohoto území a celé kauzy. Ale rozsudek je určitě dobrou zprávou pro všechny, kteří na tomto tématu pracují už šestý rok.“

Spolek podal žalobu díky zapojení obyvatel dotčeného území, kteří také přispěli k zaplacení soudních výloh. Na přípravě žaloby se podíleli právníci organizace Frank Bold Lukáš Prnka a Libor Jarmič se stážistkou Terezou Domčíkovou.

Právnička Hana Sotoniaková na základě jednání u soudu dodává: „Soud zrušil rozhodnutí pro nezákonnosti. V rámci procesu EIA nebylo dostatečně zdůvodněno, proč jsou v rámci rozptylové studie dopady obchodního domu hodnoceny pouze na základě matematických výpočtů místo údajů ze skutečných měření z Rožnova. Současně stavební úřad i krajský úřad námitky spolku týkající se emisního a hlukového ztížení území dostatečně nevypořádaly.“

Štítky: