Úvod / Občanské sdružení / Penny už se staví?

Penny už se staví?

Občanské sdružení Zdravý Rožnov dnes podalo stavebnímu úřadu podnět na prověření stavební činnosti v areálu Loany. Na parcelách, na nichž je v tuto chvíli teprve vedeno územní řízení, které je navíc přerušeno pro doplnění podkladů, panuje čilý ruch. A bez stavebního povolení se stavět nesmí. Čekáme tedy na rozhodnutí úřadu.