Úvod / Občanské sdružení / Krátká zpráva o čtyřech akcích Zdravého roku 2010

Krátká zpráva o čtyřech akcích Zdravého roku 2010

Zdravý Rožnov – občanské sdružení, nabídl veřejnosti účast již na čtyřech akcích v rámci svého projektu Zdravý rok 2010. Březnový Malý seminář studené kuchyně s nadšenou pomocí většiny účastníků vedl specialista v oboru gastronomie, vítěz loňské krajské soutěže Perla Zlínska, učitel odborného výcviku ISŠ-COP a JŠ ve Valašském Meziříčí Miroslav Štůrala. Součástí semináře byl i výklad spojený s besedou na téma „Východní versus západní pojetí stravy“, které realizovala Zuzana Neřádová z Centra pro změnu životního stylu.

Ke Dni země to byly akce dvě. Již třetí ročník Ekologiády – soutěže žáků 4. a 5. ročníků základních škol o putovní cenu – plastiku Země na téma ochrany a tvorby životního prostředí.

Pozváno bylo devět základních škol z Rožnova p. R. a okolních obcí. Soutěže se zúčastnilo 20. dubna 10 tříčlenných družstev z šesti škol. Na osmi stanovištích v Horním parku řešili žáci rozmanité úlohy. Podle úspěšnosti řešení každé družstvo na každém stanovišti bylo rozhodčími bodově ohodnoceno.Soutěž byla tentokrát velmi vyrovnaná – úroveň znalostí a dovedností žáků byla vysoká. Nejúspěšnějšími byli žáci ZŠ Pod Skalkou, kteří obsadili prvá dvě místa – vítězné družstvo ve složení Matěj Kulišťák, Pavel Černota a Jakub Čermák, druhé místo družstvo: Anička Korbášová, Hana Hrabalová a Eva Javorová. Na třetím místě bylo družstvo ZŠ Valašská Bystřice ve složení Jiří Machýček, Pavla Mrkvicová a Katka Baslová.

Členové vítězných družstev obdrželi keramické medaile z Domova Kamarád, diplomy a věcné ceny . Všichni účastníci Ekologiády pak dostali jako upomínkový dárek kreslené magnetky zhotovené v Iskérce a malé občerstvení.

25. dubna se pak skupinka 16 členů ZR a příznivců vydala již tradičně ke studánce v Mokrém, aby ji „otevřela“ zpěvem a očistěním okolí. Odpadků bylo odneseno 5 igelitek.

A ve středu 5. května k příležitosti oslav Dne matek proběhlo milé setkání dětí s našimi seniory. Konalo se v rámci akce Zdravého Rožnova „Děti seniorům“. V jídelně Domova pro seniory v našem městě zazněly hlásky zpěváčků z pěveckého sboru ZŠ Pod Skalkou. Díky mikrofonu bylo slyšet po celém sále a každá písnička byla odměněna potleskem. V závěru se děti vydaly s malou pozorností i mezi babičky. Sladký balíček, poděkování a dobrý pocit jim byl odměnou za snahu udělat radost starší generaci.

Akce se konají s podporou grantu města a DKS.

Štítky: